Projekty dofinansowane ze środków krajowych

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 10600/23/FPK/NCK Z DNIA 09.05.2023 R.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało w 2023 roku dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację zadania Od muzeum się nie wymigasz-interaktywne poznawanie wystaw muzealnych…

Logo WFOŚiGW
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY DOTACJI NR 304/U/400/1276/2023

Przedsięwzięcie pn.: „Szreniawskie wykłady i zajęcia ekologiczne – przeprowadzenie szkoleń” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach projektu planowane są szkolenia związane z ochroną ziemi, powietrza oraz dostosowywaniem do zmian klimatycznych, ponadto…

Logo WFOŚiGW
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY DOTACJI NR 13598/U/400/1275/2022

Przedsięwzięcie pn.: „Szreniawskie wykłady i zajęcia ekologiczne – doposażenie pracowni ekologicznej” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2023 a jego celem jest zorganizowanie pracowni popularyzującej zagadnienia związane z…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 09624/22/FPK/DIK Z DNIA 28.06.2022 r.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn.: Chazy – żywa tradycja w Wielkopolsce Głównym celem projektu jest kompleksowe, wielowymiarowe zbadanie regionu…

Logo WFOŚiGW
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 10919/U/400/77/2022

Przedsięwzięcie pn.: „Pszczoła w ogrodzie. Ogródek dydaktyczny roślin miododajnych i ziół w Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu – etap II” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 11/II/2022/RZM/NIMOZ Z DNIA 02.12.2022 r.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zakup kolekcji jednośladów związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie Światowej –…

Logo WFOŚiGW
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 10287/U/400/353/2022

Przedsięwzięcie pn.: ”Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-pałacowo-folwarcznego na terenie muzeum w Szreniawie (działania planowane na rok 2022)” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na wykonaniu…

Logo WFOŚiGW
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 8832/U/400/76/2022

Przedsięwzięcie pn.: ”Przylećcie do Szreniawy, czyli kto śpiewa w muzealnym parku” – warsztaty edukacyjne w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 13/I/2022/RZM/NIMOZ

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zakup kolekcji jednośladów i silników związanych z motoryzacją wsi polskiej po II Wojnie…

Logo WFOŚiGW
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 7489/U/400/117/2022

Przedsięwzięcie pn.: Wydanie publikacji oraz doposażenie w zakresie sprzętu multimedialnego sposobem na rozszerzenie oferty w zakresie edukacji ekologicznej Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 06561/22/FPK/NIMOZ

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego Piast Celem zadania jest konserwacja i przywrócenie pełnej sprawności technicznej…

Logo Centrum Rzeźby Polskiej
PROJEKT DOFINANSOWANY Ze środków Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU UMOWA NR 17/2022/PG z dnia 05.05.2022 Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońskupn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022 pochodzących z budżetu Ministra Kultury…

logo
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 197/2022/NCK/EP

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. Festyn Rzemiosł. Festyn Rzemiosł to impreza realizowana poprzez pokazy i warsztaty w ramach których prezentowane są tradycyjne…

Logo WFOŚiGW
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 11470/U/400/541/2021

Przedsięwzięcie pn.: Zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizowania programów edukacji ekologiczno-przyrodniczej w trybie on-line w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest okresie 06.10.2021r. – 30.11.2021r.…

logo
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH UMOWY NR 29/2021/RZM/NIMOZ Z DNIA 18.11.2021 R.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało w 2021 roku dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów „Rozbudowa zbiorów muzealnych” na…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NARODOWEGO CENTRUM KULTURY W RAMACH UMOWY NR 199/2021/NCK/EP z dnia 28.06.2021 r.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2021 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania: Cyfrowe archiwum naszego dziedzictwa w Wielkopolsce Celem zadania jest opracowanie, archiwizacja i udostępnienie on-line wybranych wywiadów dokumentujących…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU W RAMACH UMOWY NR 12488/21/FPK/NIMOZ Z DNIA 10.09.2021

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało w 2021 roku dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację zadania Rolnicza opowieść – modernizacja muzealnej ekspozycji…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU W RAMACH UMOWY NR 13789/21/FPK/DWIM Z DNIA 31.08.2021

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spozywczego w Szreniawie otrzymało w 2021 r. otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację zadania Warte poznania – cyfrowe dziedzictwo…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU W RAMACH UMOWY NR 09168/21/FPK/NIMOZ Z DNIA 15.07.2021

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2021 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację projektu Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej…

Logo WFOŚiGW
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 11474/U/400/542/2021

Przedsięwzięcie pn.: Szreniawskie warsztaty ekologiczne dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest okresie 15.06.2021r. – 30.11.2021 r. a obejmuje ono zajęcia związane z ochroną ziemi, powietrza, ptaków, zwierząt, roślin i motyli…

Logo WFOŚiGW
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 6671/U/400/279/2020

Przedsięwzięcie pn.: Interaktywny ul pokazowy w Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest okresie 10.09.2020r. – 30.11.2020r. a obejmuje ono renowację i przystosowanie oraz aranżację…

Logo WFOŚiGW
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 6684/U/400/278/2020

Przedsięwzięcie pn.: Ścieżka dydaktyczna na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu: Krzewiaste formy wierzby w ochronie i kształtowaniu środowiska dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest okresie 10.09.2020r. – 30.11.2020r.…

Logo WFOŚiGW
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 6676/U/400/227/2020

Przedsięwzięcie pn.: Konkurs dla dzieci i młodzieży pt. Zdrowie roślin w twoich rękach w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest okresie 26.08.2020r. –…

logo
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PROGRAMU KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA NR UMOWY 09696/20/FPK/DIK z dnia 06.07.2020 roku

Święty Marcin – żywa tradycja w Wielkopolsce projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt z Programu Kultura ludowa i tradycyjna, nr umowy 09696/20/FPK/DIK z dnia 06.07.2020 roku, realizacja w latach: 2020-2021. Zasadniczym celem zadania jest publikacja książki:…

logo
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 54/DK/IK/2021 Z 15.07.2021 R.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2020 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Opracowanie i publikacja 3 tomów serii »Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej Celem zadania jest…