PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU UMOWA NR 17/2022/PG z dnia 05.05.2022

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022
pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa zadania: Konserwacja rzeźb-popiersi z ekspozycji plenerowej w parku Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Wartość dofinansowania: 77 993,98 zł
Całkowity koszt inwestycji: 86 660,00 zł netto
Krótki opis zadania:
Zadanie polega na konserwacji sześciu popiersi z betonu barwionego autorstwa poznańskiego artysty Jerzego Sobocińskiego (1932-2008). Rzeźby te znajdują się niedaleko pałacu, na terenie parku, w którym w 1971 r. stworzono ekspozycję plenerową. W tej historycznej przestrzeni eksponujemy trzynaście popiersi autorstwa Sobocińskiego oraz innych artystów. Rzeźby upamiętniają postacie ważne dla historii naszego kraju z okresu od XVIII do XX w. Są to społecznicy, ziemianie, naukowcy, politycy, reformatorzy, którzy w różny sposób walczyli o niepodległość (podczas zaborów i wojen), a także działali w wolnej Polsce. Do konserwacji przeznaczono popiersia następujących osobistości: Ksiądz Jan Dzierżon, Stanisław Staszic, Tadeusz Kościuszko, Bartos Głowacki, Marian Czapski i Izabella Ryks

Logo programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej: Rzeźba w przestrzeniu publicznej dla Niepodległej 2022