O rodzinie Glabiszów

Pierwszym polskim właścicielem dóbr Marienberg (ówczesna nazwa Szreniawy) został dr Józef Glabisz (1880-1935) z Sarbinowa w powiecie żnińskim. Wykupił on majątek z rąk niemieckich i przeprowadził się do niego wraz z żoną Katarzyną (1885-1972) i dziećmi w 1920 r. Nowy właściciel zmienił nazwę miejscowości na Marzenin, ale wkrótce została nadana urzędowa nazwa Szreniawa. W 1935 r., po śmierci Józefa Glabisza, majątek odziedziczył jego syn Władysław. Zarządzał on dobrami do września 1939 r., kiedy to po zajęciu Wielkopolski przez Niemców został z rodziną wysiedlony ze Szreniawy.

Józef Glabisz (ur. 25 maja 1880 r. w Pamiątkowie, zm. 2 października 1935 r. w Szreniawie). Dr nauk przyrodniczych. W latach 1902-1904 studiował rolnictwo w Królewskiej Pruskiej Wyższej Szkole Rolniczej w Berlinie i na Królewskim Pruskim Połączonym Uniwersytecie Fryderyka w Halle i w Wittenberdze. Następnie w latach 1904-1906 podjął studia doktoranckie na Uniwersytecie w Zürichu. W latach 1920-35 właściciel majątku Szreniawa. Sprawował wiele funkcji, m.in.: był Dyrektorem Departamentu skarbu Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej, członkiem Rady Powiatowej w Poznaniu, Prezesem Związku Ziemian Powiatu Poznańskiego, członkiem spółdzielni mleczarskiej w Poznaniu. W 1933 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Pochowany z żoną Katarzyną na cmentarzu parafialnym w Komornikach. /Hanna Ignatowicz/