Deklaracja dostępności

Wstęp

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

telefon: +48 61 810 76 29

e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl

adres korespondencyjny: ul. Dworcowa 5, 62-052 Szreniawa

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeum-szreniawa.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

WYŁĄCZENIA:
Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, w szczególności dotyczy to dokumentów (DOC, PDF) wytworzonych w ramach wcześniejszej wersji portalu.
Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Opisane niezgodności zostały zidentyfikowane w wyniku wewnętrznego audytu dostępności strony internetowej we współpracy z Wykonawcą Systemu.

DODATKOWO STRONA POSIADA NASTĘPUJĄCE UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

  • fokus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych,
  • stosowanie opisów alternatywnych;
  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna budynków Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Dostępność wejścia

Wejście do muzeum zlokalizowane jest od ul. Dworcowej, w budynku portierni. Do wejścia prowadzą utwardzone ścieżki przejezdne dla wózków. Drzwi automatycznie rozsuwane z czujnikiem ruchu znajdują się wyżej niż teren wokół budynku. Do drzwi prowadzą trzy stopniowe schody oraz specjalny podjazd dla wózków z lewej strony. Przed wejściem do muzeum, po prawej stronie drzwi, umieszczona jest tablica informacyjna w alfabecie Braille’a dla osób z niepełnosprawnością wzroku o godzinach otwarcia muzeum. W pomieszczeniu, na wprost drzwi wejściowych, w odległości paru metrów, ustawione są metalowe bramki. Osoby poruszające się na wózkach mogą je ominąć, wjeżdżając z prawej strony przy kasie biletowej. Wyjście z budynku portierni na teren muzeum prowadzi przez automatycznie rozsuwane drzwi z czujnikiem ruchu.

Po lewej stronie od wejścia usytuowane są toalety, w tym jedna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Toalety oznaczone są tabliczkami w alfabecie Braille’a.

Kasa biletowa wraz ze sklepikiem muzealnym znajduje się w prawym narożniku pomieszczenia. Osobom z niepełnosprawnościami i ich asystentom, opiekunom przysługuje bilet ulgowy. Aby go uzyskać osoba z niepełnosprawnością powinna posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność. W kasie można bezpłatnie wypożyczyć przewodnik w języku prostym do czytania i rozumienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz audioprzewodnik dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Dysponujemy również bezpłatnym wózkiem dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy muzeum, tj. w sezonie letnim (1.04 – 28.10) od wtorku do piątku od 9.00 do 17.00, w soboty i niedziele od 10.00 do 18.00, w sezonie zimowym (29.10 – 30.11, 16.02 – 31.03) od wtorku do niedzieli od 9.00 do 15.00. 

Na teren muzeum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu

Przed wejściem głównym do muzeum, z lewej strony, w odległości 30 m, znajduje się parking na dwa miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Z parkingu do budynku portierni prowadzi utwardzona ścieżka. Wózek bez utrudnień wjedzie z miejsca parkingowego na podjazd prowadzący do budynku.

W odległości 100 m od wejścia do muzeum, po drugiej stronie ul. Dworcowej, znajduje się wybetonowany parking ogólnodostępny. Z parkingu do budynku portierni muzeum prowadzi asfaltowa droga i utwardzone ścieżki.

W odległości 20 m od wejścia do muzeum znajduje się zadaszony parking dla rowerów.

Dostępność budynku administracyjnego i rządcówki

Główne wejście do budynku administracyjnego znajduje się wyżej niż teren wokół budynku. Do drzwi wejściowych można wjechać podjazdem dla wózków lub wejść schodami. Drzwi do budynku są automatycznie otwierane na zewnątrz z czujnikiem ruchu. 

Dla osób poruszających się na wózku dostępne są pomieszczenia biurowe na parterze budynku, gdzie znajduje się Dział Głównego Konserwatora Zbiorów, część Działu Administracyjno-technicznego, oraz biblioteka. Na pierwsze piętro budynku można wejść tylko schodami. W związku z tym biura dyrekcji muzeum, księgowości, kadr oraz Działu Historii Wsi i Działu Administracyjno-technicznego są niedostępne dla osób poruszających się na wózku.

Wejście boczne do lewego skrzydła budynku, gdzie zlokalizowany jest Działu Informatyczny jest niedostępne dla osób poruszających się na wózku ze względu na schody i brak podjazdu. 

Pracownia gastronomiczna w lewym skrzydle budynku, w przyziemiu jest  niedostępna dla osób poruszających się na wózkach ze względu na schody i brak podjazdu.

Budynek rządcówki, w którym znajdują są działy: Edukacji i Wydawnictw, Głównego Inwentaryzatora Zbiorów oraz Badań Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Rolnictwa, nie jest niedostępny dla osób poruszających się na wózkach ze względu na schody, brak podjazdów i wind.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową przyjmowane są przez dyrekcję muzeum oraz pozostałych pracowników w Pałacu, gdzie dostępne są windy, po uprzednim umówieniu się.

Karczma muzealna w rządcówce

Niedostępna dla osób poruszających się na wózkach ze względu na schody w dół przy wejściu. 

W okresie letnim posiłki można spożywać na zewnątrz.

Dostępność architektoniczna i percepcyjna ekspozycji muzealnych

Obszar całego muzeum położony jest na planie prostokąta o powierzchni 10 hektarów i rozciąga się na długość około 650 metrów. Podzielić go można na dwa obszary –  od wejścia część parkową i dalszą, folwarczną. 

Dostępność w części parkowej

Muzeum jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach w części parkowej. Od wejścia wzdłuż całej części parkowej biegnie płaska brukowana ścieżka, którą swobodnie mogą przemieszczać się osoby na wózkach. Wzdłuż alejek ustawione są wygodne ławki, na których można odpocząć. Od głównego traktu odchodzą boczne rozgałęzienia do poszczególnych pawilonów od 1 do 13. Wszystkie z wyjątkiem pawilonów nr 7 i 9 są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Utwardzona ścieżka kończy się w części parkowej przy pawilonie nr 13.

Pawilon nr 1 (pawilon wystaw czasowych)

Pawilon dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Do wejścia prowadzi podjazd. Z pawilonu nr 1 można przedostać się do pawilonu nr 2 również za pomocą podjazdu wewnątrz budynku.

Pawilon nr 2. Historia rolnictwa polskiego do xx wieku

Pawilon dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Wejście znajduje się na poziomie terenu wokół budynku. 

Pawilon dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W pawilonie na podłodze znajduje się ścieżka dotykowa i punkty uwagi w miejscach lokalizacji obiektów dotykowych oraz opisy w alfabecie Braille’a.

Pawilon nr 3. Rzemiosło wiejskie

Pawilon dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Do wejścia prowadzi podjazd. Z pawilonu nr 2 można przedostać się do pawilonów nr 4 i 5.

Pawilon dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W pawilonie na podłodze znajduje się ścieżka dotykowa i punkty uwagi w miejscach lokalizacji obiektów dotykowych oraz opisy w alfabecie Braille’a.

Pawilony nr 4 i 5. Przetwórstwo i przemysł rolno-spożywczy

Pawilony połączone ze sobą, dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wejście przez pawilon nr 4 znajduje się na poziomie terenu wokół budynku. 

Pawilony dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W pawilonach na podłodze znajduje się ścieżka dotykowa i punkty uwagi w miejscach lokalizacji obiektów dotykowych.

Pawilon nr 6. Pszczelarstwo

Pawilon dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Wejście znajduje się na poziomie terenu wokół budynku.

Pawilon nr 7. Melioracje. Dzieje ochrony roślin i nawożenia na ziemiach polskich

Pawilon niedostępny dla osób poruszających się na wózkach ze względu na schody wewnątrz budynku.

Pawilon 8. (pawilon wystaw czasowych)

Pawilon dostępny dla osób poruszających się na wózkach pod warunkiem skorzystania z bocznego wejścia, znajdującego się z prawej strony budynku. Do wejścia głównego (przy pawilonie nr 7) prowadzą schody.

Pawilon nr 8a. Postęp techniczny w rolnictwie XIX i XX wieku

Pawilon dostępny dla osób poruszających się na wózkach pod warunkiem wejścia przez pawilon nr 8. 

Pawilon nr 9. Ogrodnictwo i gleboznawstwo

Pawilon niedostępny dla osób poruszających się na wózkach ze względu na stopnie prowadzące do drzwi wejściowych. 

Pawilon nr 10. Hodowla roślin. Paszoznawstwo

Pawilon dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Wejście znajduje się na poziomie terenu wokół budynku. 

Pawilon dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W pawilonie na podłodze znajduje się ścieżka dotykowa i punkty uwagi w miejscach lokalizacji obiektów dotykowych oraz podpisy w alfabecie Braille’a.

Pawilon nr 11. Weterynaria. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich

Pawilon dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Wejście znajduje się na poziomie terenu wokół budynku.

Pawilon dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W pawilonie na podłodze znajduje się ścieżka dotykowa i punkty uwagi w miejscach lokalizacji obiektów dotykowych oraz podpisy w alfabecie Braille’a.

Pawilon nr 12. Technika zbioru, omłotu, czyszczenia, sortowania i przechowywania ziemiopłodów

Pawilon dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Wejście znajduje się na poziomie terenu wokół budynku. Do pawilonu 12 można również dostać się z pawilonu nr 11 zgodnie z kierunkiem zwiedzania za pomocą podjazdu wewnątrz budynku.

Pawilon nr 13. Transport wiejski

Pawilon dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Wejście znajduje się z lewej strony na poziomie terenu wokół budynku. Aby opuścić pawilon po zwiedzeniu trzeba się cofnąć z powrotem do wejścia, ponieważ do drzwi z drugiej strony pawilonu prowadzą schody.

Pawilon dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W pawilonie na podłodze znajduje się ścieżka dotykowa i punkty uwagi w miejscach lokalizacji obiektów dotykowych oraz podpisy w alfabecie Braille’a

Pałac

Pałac dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Wejście znajduje się na poziomie terenu wokół budynku. Ekspozycja obejmuje trzy kondygnacje.Dostęp na ekspozycje zapewnia winda i dźwig. 

Pawilon dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W szatni pałacu zlokalizowanej w przyziemiu można pobrać audioprzewodniki do odsłuchu audiowycieczki. Ścieżka dźwiękowa z audiodeskrypcją i komunikatami nawigacyjnymi prowadzi zwiedzającego po ekspozycji. Na trasie audiowycieczki obiekty dotykowe oraz plany tyflograficzne poszczególnych pięter  zaopatrzone są w  nadajniki dźwiękowej nawigacji lokalizacji. Inne udogodnienia: tabliczki informacyjne oraz folder „Pałac w Szreniawie” w piśmie wypukłym Braille’a i w czarnodruku.

Dostępność części folwarcznej

Plac folwarczny wyłożony jest wystającym, nierównym brukiem nieprzejezdnym dla osób poruszających się na wózkach. W kierunku spichlerza i gorzelni można przejechać wygładzoną żwirową ścieżką biegnącą po prawej stronie placu, ale tylko z pomocą opiekunów. 

Zagroda edukacyjna

Dostępność ograniczona dla osób poruszających się na wózkach. Teren nieutwardzony, porośnięty trawą. Chata wiejska niedostępna ze względu na wysoki próg.

Pawilon nr 15. Muzeum Tarpana

Dostępność ograniczona dla osób poruszających się na wózkach. Dojazd do wejścia tylko z pomocą opiekunów ze względu na wystający bruk. Wejście znajduje się na poziomie terenu wokół budynku.

Pawilon nr 16. Ocalony blask powozów

Dostępność ograniczona dla osób poruszających się na wózkach. Dojazd do wejścia tylko z pomocą opiekunów ze względu na wystający bruk. Wejście znajduje się na poziomie terenu wokół budynku. Pawilon dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W pawilonie na podłodze znajduje się ścieżka dotykowa i punkty uwagi w miejscach lokalizacji obiektów dotykowych oraz podpisy w alfabecie Braille’a.

Spichlerz

Dostępność ograniczona dla osób poruszających się na wózkach. Dojazd do wejścia tylko z pomocą opiekunów ze względu na wystający bruk. Wejście znajduje się na poziomie terenu wokół budynku.

Wewnątrz budynku winda dla osób z niepełnosprawnościami zapewniająca dostęp na poszczególne ekspozycje. Niedostępna ze względu na schody jest ekspozycja: Laboratorium oceny nasion i Szkodniki magazynowe

Agrolotnictwo – ekspozycja w budynku zabytkowej stodoły wraz z wystawą plenerową

Dostępność ograniczona dla osób poruszających się na wózkach. Dojazd do wejścia tylko z pomocą opiekunów ze względu na wystający bruk. Wejście  do obory znajduje się na poziomie terenu wokół budynku. Do ekspozycji plenerowej prowadzi żwirowa ścieżka.

Dzieje techniki zbioru zielonek i zbóż – ekspozycja w budynku zabytkowej stodoły

Dostępność ograniczona dla osób poruszających się na wózkach. Dojazd do wejścia tylko z pomocą opiekunów ze względu na wystający bruk. Wejście  do obory znajduje się na poziomie terenu wokół budynku.

Wystawy plenerowe – Źródła energii w rolnictwie, zaopatrzenie wsi w wodę, Urządzenia rolnicze używane w dużych gospodarstwach rolnych

Dostępność ograniczona dla osób poruszających się na wózkach. Dojazd tylko z pomocą opiekunów ze względu na wystający bruk i żwirowe ścieżki.

Budynek inwentarski – żywe zwierzęta

Budynek usytuowany po lewej stronie folwarku na wzniesieniu. Dostępność ograniczona dla osób poruszających się na wózkach. Dojazd do wejścia tylko z pomocą opiekunów ze względu na wystający bruk i podjazd pod górkę. Do głównego wejścia prowadzi specjalny podjazd z poręczą dla osób z niepełnosprawnościami. Wzdłuż zewnętrznych wybiegów dla zwierząt żwirowa droga.

Mauzoleum Bierbaumów

Wieża usytuowana poza terenem muzeum. Budynek niedostępny dla osób poruszających się na wózkach ze względu na liczne schody i brak windy.

Ulubione miejsce osób z niepełnosprawnością wzroku, pomimo braku specjalnych dostosowań. Możliwe wejście z opiekunem w celu odbioru doznań zmysłowych związanych z wysokością (22m).

Toalety

Na terenie muzeum dostępnych jest pięć punktów z zapleczem sanitarnym. Toalety przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Usytuowane są w następujących miejscach:

-część parkowa: portiernia, pawilon nr 7, pałac, 

-część folwarczna: obora, stodoła nr 3

W toalecie damskiej w pawilonie nr 7 znajduje się specjalny stół do przewijania niemowląt.