Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Muzeum w Szreniawie jest doskonałym miejscem rekreacji dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Liczne ławki wzdłuż alejek spacerowych pozwalają na odpoczynek w trakcie zwiedzania. Rozległa przestrzeń, na której zlokalizowane są liczne ekspozycje zapewnia swobodę poruszania się osobom na wózkach.