Oferty pracy

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zatrudni na stanowisko:

asystenta/adiunkta muzealnego

w Dziale Historii Wsi, Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane rolnicze,
 • zainteresowania rolnicze i techniczne,
 • umiejętności organizacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność

Zakres obowiązków:

 • gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie zabytków z zakresu uprawy roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt,
 • prowadzenie prac badawczych i źródłowo-dokumentacyjnych z zakresu j.w.,
 • opieka nad zbiorami i ekspozycjami muzealnym z zakresu j.w.,
 • tworzenie wystaw stałych i czasowych,
 • organizacja i udział w imprezach plenerowych organizowanych przez Muzeum,
 • udział w oprowadzaniu zorganizowanych grup zwiedzających,
 • prowadzenie lekcji muzealnych,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie,
 • współpraca z pracownią uruchomień zabytkowego sprzętu rolniczego,
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie objętym zadaniami Działu

Preferowane:

 • znajomość języka obcego,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w Samorządowej Instytucji Kultury Województwa Wielkopolskiego, współprowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
 • możliwość samokształcenia i rozwoju,
 • świadczenia socjalne,
 • kartę MultiSport,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pracę w Szreniawie

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: muzeum@muzeum-szreniawa.pl  w terminie do 31.03.2023 r.  z dopiskiem „Praca w Dziale Historii Wsi

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie z siedziba w Szreniawie (kontakt: ul. Dworcowa 5 , 62-052 Szreniawa tel. 61/ 8107629, email: muzeum@muzeum-szreniawa.pl

 

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez cztery miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały automatyzowanemu przetwarzaniu.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie z siedzibą Szreniawie, Szreniawa, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki”.