Oferty pracy

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zatrudni pracownika w Dziale Głównego Konserwatora Zbiorów

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe lub średnie z zakresu mechanizacji rolnictwa lub pokrewnym
• Umiejętność pracy w zespole
• Dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność
• Umiejętność organizacji pracy
• Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie miedzy innymi za:
• Realizację prac związanych z zabezpieczaniem, konserwacją i restauracją obiektów muzealnych
• Dokumentowanie zabiegów konserwatorskich
• Ocenę stanu zachowania obiektów muzealnych

Mile widziane:
• Doświadczenie zawodowe
• Prawo jazdy kat. B, T, oraz uprawnienia na obsługę maszyn rolniczych ( typ kombajn zbożowy itp.)

Proponujemy:
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Wymiar czasu pracy – pełen etat
• Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uzupełnianie wykształcenia oraz udział w szkoleniach i kursach

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres: muzeum@muzeum-szreniawa.pl lub pocztą na adres muzeum w terminie do 15.10.2022 r.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie z siedziba w Szreniawie (kontakt : ul. Dworcowa 5 , 62-052 Szreniawa tel. (61)8107-629, email: muzeum@muzeum-szreniawa.pl
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez cztery miesiące od dnia przesłania CV.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały automatyzowanemu przetwarzaniu.
Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie z siedzibą Szreniawie, Szreniawa, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki”.

Wymagania podstawowe:
• wykształcenie minimum średnie,
• minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
• znajomość przepisów prawa z zakresy rachunkowości, kadr i płac,
• dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność pracy w zespole,
• rzetelność, punktualność, dyspozycyjność, zaangażowanie,
• komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista.

Mile widziane:
• znajomość programu Optima, Płatnik,
• znajomość obsługi kasy fiskalnej
Ogólny zakres obowiązków:
• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
• księgowanie dokumentów sprzedaży i kosztów, wyciągi bankowe, raporty kasowe,
• sporządzanie list płac, umów,
• sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, VAT

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• ciekawą i satysfakcjonującą pracę w Samorządowej Instytucji Kultury Województwa Wielkopolskiego, współprowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• świadczenia socjalne,
• kartę MultiSport,
• przyjazną atmosferę pracy,
• możliwość samokształcenia i rozwoju,
• pracę w Szreniawie
Wymagane dokumenty:
CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: muzeum@muzeum-szreniawa.pl w terminie do 15.10.2022  z dopiskiem „Praca: Księgowa”
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

—————————————————————————-

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie z siedziba w Szreniawie (kontakt : ul. Dworcowa 5 , 62-052 Szreniawa tel. 61/ 8107629, email: muzeum@muzeum-szreniawa.pl
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez cztery miesiące od dnia przesłania CV.
Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały automatyzowanemu przetwarzaniu.
Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie z siedzibą Szreniawie, Szreniawa, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki”.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zatrudni:

pracownika technicznego w Dziale Głównego Inwentaryzatora Zbiorów

 

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • terminowość i dokładność w wykonywaniu zadań,
 • punktualność, dyspozycyjność.

Zakres obowiązków:

 • prace związane z przechowywaniem i dokumentacją magazynową muzealiów,
 • prace związane z zagospodarowaniem magazynu zbiorów oraz odpowiedzialność i opieka za powierzoną częścią zbiorów,
 • planowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej,
 • inwentaryzacja magazynów zbiorów stanowiących zasób Muzeum,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej prawidłowego funkcjonowania magazynu,
 • udział w imprezach plenerowych organizowanych przez Muzeum,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Muzeum.

Preferowane:

 • obsługa urządzeń magazynowych (np. wózek widłowy), bądź chęć uzyskania uprawnień obsługi wózka,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w Samorządowej Instytucji Kultury Województwa Wielkopolskiego, współprowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
 • możliwość samokształcenia i rozwoju,
 • świadczenia socjalne,
 • kartę MultiSport,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pracę w Szreniawie.

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: muzeum@muzeum-szreniawa.pl  w terminie do 18.12.2022 r. z dopiskiem „Praca w Dziale Głównego Inwentaryzatora Zbiorów

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie z siedziba w Szreniawie (kontakt: ul. Dworcowa 5, 62-052 Szreniawa tel. 61/ 8107629, email: muzeum@muzeum-szreniawa.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez cztery miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały automatyzowanemu przetwarzaniu.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie z siedzibą Szreniawie, Szreniawa, ul. Dworcowa 5,
62-052 Komorniki”
.

 

 

Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie zatrudni pracownika w Dziale Administracji do prac ogrodniczych i gospodarczych.


Wymagania:
• umiejętność pracy indywidualnej i w zespole
• rzetelność, punktualność
Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie między innymi za:
• powierzony sprzęt
• przestrzeganie przepisów bhp
• utrzymanie rabat i skupin w należytym stanie
Proponujemy:
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Możliwość podwyższania kwalifikacji w ramach szkoleń i kursów
• Miejsce pracy : siedziba Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać osobiście lub przesyłać na adres: muzeum@muzeum-szreniawa.pl w terminie do 08.12.2022r.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie z siedziba w Szreniawie (kontakt : ul. Dworcowa 5 , 62-052 Szreniawa, tel. 61/8107629, e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez cztery miesiące od dnia przesłania CV.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały automatyzowanemu przetwarzaniu.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie z siedzibą Szreniawie, Szreniawa, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki”