Oferta pracy

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność redagowania tekstów prasowych, promocyjnych, internetowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (MS Office, portale społecznościowe),
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, punktualność, dyspozycyjność,
 • komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista.

 

Mile widziane:

 • ukończone studia na kierunku dziennikarstwo lub polonistyka,
 • znajomość programów graficznych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z działaniami z zakresu marketingu i promocji,
 • znajomość narzędzi do monitoringu Internetu, analizy statystyk serwisów www i mediów społecznościach,

 

Ogólny zakres obowiązków:

 • działania marketingowe i promowanie działalności, marki i wizerunku Muzeum oraz jego Oddziałów w mediach,
 • przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • prowadzenie strony internetowej i serwisów społecznościowych Muzeum oraz nadzór nad prowadzeniem serwisów społecznościowych Oddziałów,
 • ścisła współpraca i komunikacja z innymi komórkami organizacyjnymi w celu realizacji planów działalności Muzeum i jego Oddziałów,
 • utrzymywanie i poszerzanie relacji z mediami,
 • utrzymywanie i rozwijanie relacji z instytucjami i organizacjami współpracującymi z Muzeum,
 • pozyskiwanie sponsorów,
 • prowadzenie badań w zakresie struktury i oczekiwań potencjalnych odbiorców działalności Muzeum oraz analiza wyników w zakresie frekwencji,
 • monitorowanie rezultatów podjętych działań, analiza, weryfikacja i raportowanie

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę w Samorządowej Instytucji Kultury Województwa Wielkopolskiego, współprowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
 • świadczenia socjalne,
 • kartę MultiSport,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość samokształcenia i rozwoju,
 • pracę w Szreniawie

         

Wymagane dokumenty:

CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: muzeum@muzeum-szreniawa.pl  w terminie do 15.06.2022 r.  z dopiskiem „Praca: specjalista ds. promocji i marketingu

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie z siedziba w Szreniawie (kontakt : ul. Dworcowa 5 , 62-052 Szreniawa tel. 61/ 8107629, email: muzeum@muzeum-szreniawa.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez cztery miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały automatyzowanemu przetwarzaniu.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie z siedzibą Szreniawie, Szreniawa, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki”.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zatrudni:

Asystenta/adiunkta muzealnego w Dziale Historii Wsi, Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego

Wymagania:

– wykształcenie wyższe, preferowane rolnicze,

– zainteresowania rolnicze i techniczne,

– umiejętności organizacyjne,

– umiejętność pracy w zespole,

– biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),

– dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność

Zakres obowiązków:

– gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie zabytków z zakresu techniki rolniczej,

– prowadzenie prac badawczych i źródłowo-dokumentacyjnych z zakresu j.w.,

– opieka nad zbiorami i ekspozycjami muzealnym z zakresu j.w.,

– tworzenie wystaw stałych i czasowych,

– organizacja i udział w imprezach plenerowych organizowanych przez Muzeum,

– udział w oprowadzaniu zorganizowanych grup zwiedzających,

– prowadzenie lekcji muzealnych,

– przygotowywanie wniosków o dofinansowanie,

– współpraca z pracownią uruchomień zabytkowego sprzętu rolniczego,

– współpraca z innymi instytucjami w zakresie objętym zadaniami Działu

Preferowane:

– znajomość języka obcego,

– prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

– ciekawą i satysfakcjonującą pracę w Samorządowej Instytucji Kultury Województwa Wielkopolskiego, współprowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

– świadczenia socjalne,

– kartę MultiSport,

– przyjazną atmosferę pracy,

– możliwość samokształcenia i rozwoju,

– pracę w Szreniawie

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: muzeum@muzeum-szreniawa.pl  w terminie do 31.03.2022 r.  z dopiskiem „Dział Historii Wsi – technika rolnicza”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie z siedziba w Szreniawie (kontakt : ul. Dworcowa 5 , 62-052 Szreniawa tel. 61/ 8107629, email: muzeum@muzeum-szreniawa.pl 

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez cztery miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały automatyzowanemu przetwarzaniu.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie z siedzibą Szreniawie, Szreniawa, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki”.