Projekty dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 282/DK/IK/2021 Z 15.10.2021

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2021 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania: Rolnicza opowieść-modernizacja ekspozycji stałej w celu powstania audiowycieczki Celem zadania jest stworzenie dźwiękowej wycieczki po ekspozycjach stałych…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 54/DK/IK/2021 Z 15.07.2021

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2021 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania: Cyfrowe archiwum naszego dziedzictwa w Wielkopolsce Celem zadania jest opracowanie, archiwizacja i udostępnienie on-line wybranych wywiadów dokumentujących…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 81/DK/IK/2021 Z DNIA 18.10.2021

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spozywczego w Szreniawie otrzymało w 2021 r. otrzymało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania Warte poznania – cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie.  Celem zadania jest…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 61/DK/IK/2021 z dnia 04.08.2021

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2021 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej pługa parowego. W ramach realizacji zadania planowane jest przeprowadzenie pełnej konserwacji i…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 78/DK/IK/2020 Z DN. 13.11.2020

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2020 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu: Ścieżka dydaktyczna na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu: Krzewiaste formy wierzby w ochronie i…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/41/2020

Święty Marcin – żywa tradycja w Wielkopolsce Głównym celem projektu jest kompleksowe, wielowymiarowe przedstawienie dnia Świętego Marcina w kulturze tradycyjnej i współczesnej Wielkopolski wraz z kontekstem ponadregionalnym w postaci publikacji (nakład 400 egz.) oraz filmu dokumentacyjnego. Wydawnictwo książkowe będzie…