PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 103/DK/IK/2023 Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Dofinansowanie działań konserwatorskich

przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

w 2023 roku

 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 103/DK/IK/2023 Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

 

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2023 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu:  Konserwacja muzealiów.

Zadanie obejmuje przeprowadzenie konserwacji następujących obiektów zabytkowych:

 • Sztandary ze zbiorów Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku:
 • MSI H-4 (MSI-189) sztandar Gnieźnieńskiego Cechu Rzeźników z 1890 r.
 • MSI H-5 (MSI-190) sztandar Cechu Rzeźnicko-Wędliniarskiego w Gnieźnie
 • MSI H-6 (MSI-191) sztandar Koła Czeladzi Rzeźnicko-Wędliniarskiej przy Cechu w Gdyni 1934-55
 • MSI H-7 (MSI-192) sztandar wolnego Cechu Rzeźnickiego w Inowrocławiu z 1891 r.
 • MSI H-8 (MSI-193) sztandar wolnego Cechu Rzeźnickiego w Inowrocławiu 1891-1927
 • MSI H-9 (MSI-194) sztandar Czeladzi Rzeźnicko-Wędliniarskiej w Inowrocławiu
 • MSI H-10 (MSI-195) sztandar Wolny Cech Rzeźnicki Sępolno zał. 1899 r.
 • MSI H-11 (MSI-196) sztandar Zakładów Mięsnych w Inowrocławiu 1880-1980
 • MSI H-12 (MSI-197) sztandar Wolnego Cechu Rzeźnickiego w Trzemesznie 1797-1924
 • MSI H-13 (MSI-198) sztandar Zakładowej Organizacji Związkowej Zakładów Mięsnych w Radomiu
 • MSI H-14 (MSI-199) sztandar Cechu Rzeźnicko-Wędliniarskiego w Poznaniu 1257-1932
 • MSI H-15 (MSI 200) sztandar Cechu Rzeźnickiego w Obornikach 1732-1932
 • MSI H-16 (MSI-201) sztandar Cechu Rzeźnicko-Wędliniarskiego w Kole
 • MSI H-17 (MSI-202) sztandar PEKPOL rok założenia 1988 „Jesteśmy wszędzie”
 • MSI H-18 (MSI-203) sztandar Związku Zawodowego Pracowników Rzeźnicko -Wędliniarskich Łódź 1946
 • MSI H-19 (MSI-204) sztandar Centralnego Związku Robotników Przemysłu Mięsnego w Polsce 1919-1929
 • MSI H-20 (MSI 205) sztandar Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu, Zarząd Główny Zw. Zawod. Pracown.
 • MSI H-21 (MSI-206) sztandar Zakładów Mięsnych w Toruniu 1884-1984
 • MSI H-23 (MSI-208) sztandar „Przez współzawodnictwo do socjalizmu CRZZ najlepszej załodze przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego”
 • MSI H-162 (MSI-347) sztandar Towarzystwo Przemysłowe w Obrzycku 5.VII.91
 • MSI D-5 sztandar Cechu Rzeźnickiego w Lesznie
 • Książki na ekspozycję stałą w pałacu:
 • MNR Rej. Pom. 1 Poznański Śpiewnik Polski (zebrał Tadeusz Powidzki); 1925; Nakładem Drukarni Polskiej T.A. w Poznaniu
 • MNR Rej. Pom. 2 x Handbuch für Luftgärtner und Blumenfreunde; 1875
 • MNR Rej. Pom. 3 CRONOLOGIA ECCLESIASTICA LA QUALE CONTIENE LE VITE DE`PONTEFICI DA SAN PIETRO SINO AL. REGNANTE INNOCENZO XIII. 1723
 • MNR Rej. Pom. 4 IL LIBRO DE GLIESERCITII SPIRITVALI DI S. IGNATIO LOIOLA Facilitato; IN VENETIA, M.DC.LXXXVIII
 • MNR Rej. Pom. 5 C. Opitz- Pikkoloatlas
 • MNR Rej. Pom. 6 Album Miasta Poznania ; „Ruch”; Nakładem M. Dybicza w Poznaniu
 • Archiwalia:
 • AN-5094 Rejestr dóbr Ostrów z folwarkami Anastazów i Kozia
 • AN-849 Polskie i pruskie listy hipoteczne dotyczące wsi Głuchowo województwo poznańskie
 • AN-1 Umowy o pracę w folwarku Stara Wieś, powiat Mińsk Mazowiecki, województwo Warszawskie

 

Kwota dofinansowania: 80 130 zł

 

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.