Wystawy stałe

eksponat brony

Historia rolnictwa polskiego do XX wieku/ History of Polish agriculture until the 20th c.

Historia rolnictwa polskiego do XX wieku/ History of Polish agriculture until the 20th c. (2) Wystawa prezentuje dzieje rolnictwa na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych, czyli od momentu, kiedy na naszych terenach pojawili się przedstawiciele rolniczych kultur naddunajskich, aż…

muzeum rolnictwa eksponaty

Rzemiosło wiejskie / Rural crafts

Rzemiosło wiejskie/ Rural crafts (3) Jeszcze kilkadziesiąt lat temu mieszkańcy wsi polskiej w większości prowadzili gospodarstwa samowystarczalne. Sytuacja uległa zmianie wraz z przekształceniami społeczno-gospodarczymi wsi. Kultura ludowa ukształtowała się w okresie feudalnym i trwała do 2 poł. XX w.…

eksponaty olejarni chpłopskich

Przetwórstwo i przemysł rolno-spożywczy/ Food processing and agri-food industry (4/5)

Przetwórstwo i przemysł rolno-spożywczy/ Food processing and agri-food industry (4/5) Wystawa przetwórstwa rolno-spożywczego prezentowana jest z podziałem na poszczególne branże: cukrownictwo, piekarnictwo, olejarstwo, mleczarstwo. Ekspozycja mieści się w dwóch połączonych ze sobą pawilonach oraz w plenerze wokół pawilonów. Cukrownictwo. W…

rzeźbione postacie

Pszczelarstwo ze skansenem/ Beekeeping and an open-air exhibit (6)

Pszczelarstwo ze skansenem/ Beekeeping and an open-air exhibit (6) Bartnik na drzewie bartnym. R. Wróblewski, Polskie pszczelarstwo, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1991r. Znaki bartne stosowane na ziemiach polskich w XV-XVIII w. R. Wróblewski, Polskie pszczelarstwo, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1991r. Poprzednie Następne W pawilonie pszczelarstwa…

dzieje melioracji eksponaty

Melioracje/ Land reclamation (7)

Melioracje/ Land reclamation (7) Poprzednie Następne Wystawa urządzeń nawadniających w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Na zdjęciu Bogusław II Kleszczyński. Fot. ze zbiorów Muzeum w Szreniawie Kanał Smardyński – ubezpieczenie skarpy – kiszka faszynowa,Pyrzyce 1975 r. Fot. ze zbiorów Muzeum w…

Eksponaty

Dzieje ochrony roślin i nawożenia na ziemiach polskich/ History of Polish plant protection and fertilisation (7)

Dzieje ochrony roślin i nawożenia na ziemiach polskich/ History of Polish plant protection and fertilisation (7) Poprzednie Następne Instytut w Puławach. Opylacz amerykański do walki z chorobami roślin uprawnych – w badaniach Instytutu. Z Księgi Pamiątkowej na 75-lecie Gazety…

maszyny rolnicze

Postęp techniczny w rolnictwie XIX i XX wieku/ Technological progress in agriculture in the 19th and 20th centuries (8a)

Postęp techniczny w rolnictwie XIX i XX wieku/ Technological progress in agriculture in the 19th and 20th centuries (8a) Poprzednie Następne Brony zębowe. Brony. Dołownik do sadzenia ziemniaków. Narzędzia do pielęgnacji roślin. Pług koleśny z krojem nożowym. Pług wrzesiński…

Ogród włościański

Ogrodnictwo i gleboznawstwo/ Horitculture and soil studies (9)

Ogrodnictwo i gleboznawstwo/ Horitculture and soil studies (9) Ogród włościański Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego – Fredrów 1926 r. Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego – Fredrów byliniarnia 1926 r. Praca w ogrodzie przy kwiatach – Sitno, dwudziestolecie międzywojenne Praca w ogrodzie…

sala eksponatów

Hodowla roślin/ Plant cultivation (10)

Ogrodnictwo i gleboznawstwo/ Horitculture and soil studies (9) Poprzednie Następne NOWA EKSPOZYCJA! Ekspozycja w pawilonie X przedstawia rys historyczny rozwoju hodowli roślin w Polsce od początku XIX wieku do lat 60. XX wieku. Zgodnie z chronologią ukazano sylwetki zasłużonych…

sala eksponatów

Paszoznawstwo/ fodder studies (10)

Paszoznawstwo/ fodder studies (10) NOWA EKSPOZYCJA! Wystawa poświęcona przygotowywaniu pasz dla zwierząt zajmuje skrajną część pawilonu nr 10 i jest jednocześnie jakoby łącznikiem między wystawą „Hodowla roślin” a „Chowem i hodowlą zwierząt”. Pokazano tutaj sposoby przyrządzania pasz oraz rodzaje…

gabinet weterynaryjny

Weterynaria/ Veterinary science (11)

Weterynaria/ Veterinary science (11) Poprzednie Następne Ekspozycja powstała w latach 90-tych XX w. (odświeżona w 2019 r) dotyczy historii leczenia zwierząt, z uwzględnieniem ziołolecznictwa. Ukazuje również metody leczenia oraz walkę z chorobami zakaźnymi. Ekspozycja zaaranżowana jest na kształt gabinetu…

makieta bawół w drewnianym boksie

Chów i hodowla zwierząt gospodarskich/ Farm animal breeding and husbandry (11)

Chów i hodowla zwierząt gospodarskich/ Farm animal breeding and husbandry (11) Ekspozycja ta składa się z trzech zagadnień takich jak: METODY HODOWLANE, CHÓW ZWIERZĄT oraz INSEMINACJA. Poprzednie Następne Pierwsza część wystawy „Medoty hodowlane” dotyczy pracy hodowlanej w udoskonaleniu ras.…

technika zbioru omlotu narzędzia kosiarki

Technika zbioru, omłotu, czyszczenia, sortowania i przechowywania ziemiopłodów/ Produce harvesting, treshing, cleaning and storage techniques (12)

Technika zbioru, omłotu, czyszczenia, sortowania i przechowywania ziemiopłodów/ Produce harvesting, treshing, cleaning and storage techniques (12) Poprzednie Następne Pierwsza część wystawy prezentuje urządzenia do zbioru zbóż i zielonek. Ciekawie prezentuje się kolekcja narzędzi ręcznych: sierpów i kos oraz wideł…

sala edukacyjna

Transport wiejski/ Rural transport (13)

TRANSPORT WIEJSKI/ RURAL TRANSPORT (13) Poprzednie Następne Budynek (o powierzchni 480 m2) zbudowano w 1963 roku jako pierwszy pawilon ekspozycyjny w Muzeum. Przedstawiono tu zabytki z zakresu transportu, pochodzące ze zbiorów własnych Muzeum, zgromadzone w trakcie badań terenowych w…

stara jadalnia

Pałac/ Palace (14)

Pałac/ Palace (14) Poprzednie Następne Ekspozycja stała w pałacu poświęcona jest codziennemu życiu ziemiaństwa wielkopolskiego w latach 1920.-1930. Prezentuje ona materialne i niematerialne przejawy dziedzictwa związanego z kulturą warstw społecznych zajmujących się rolnictwem. Po przeprowadzeniu w latach 2008-2010 prac…

Wejście do Muzeum Tarpana

Muzeum Tarpana/ Museum of the Tarpan car (15)

Muzeum Tarpana/ Museum of the Tarpan car (15) Fot. 1. Wejście do Muzeum Tarpana Fot. 2. Od prawej Lublin-51, Syrena M-20, Warszawa 201, Nysa 522. Fot. 3. Od prawej Syrena M-20 i Warszawa 201 fot. 4. Honkery z Lublina…

eksponat dyliżans

Ocalony blask powozów/ The preserved glory of carriages (16)

Ocalony blask powozów/ The preserved glory of carriages (16) Poprzednie Następne PAWILON 16 Wystawa stała Historia transportu wiejskiego. Ocalony blask powozów zorganizowana została w odrestaurowanej i przystosowanej do celów ekspozycyjnych zabytkowej oborze, na powierzchni około 500 metrów kwadratowych.  Wystawa…

Na folwarku w Szreniawie (w tle brama wjazdowa spichlerza i stodoła). Wyjazd do pracy w pole, lata 1930. Ze zbiorów archiwalnych Muzeum

Folwark i jego kulturotwórcza rola w rolnictwie polskim w XIX i XX w./ The grange and its contribtion to the development of Polish agriculture in the 19th and 20th centuries (17)

Folwark i jego kulturotwórcza rola w rolnictwie polskim w XIX i XX w./ The grange and its contribtion to the development of Polish agriculture in the 19th and 20th centuries (17) Zorganizowana w jednej z zabytkowych stodół zabytkowego zespołu…

Proporzec: PGR Żytowiecko. Gospodarstwo pracy socjalistycznej, 1966

Państwowe Gospodarstwa Rolne 1949-1992/ State Agricultural Farm 1949-1992 (17)

Proporzec: PGR Żytowiecko. Gospodarstwo pracy socjalistycznej, 1966 Puchar: III miejsce we współzawodnictwie między PGR woj. leszczyńskiego Proporczyk „20 lat Kombinatu PGR Karolew 1967-1987” Order Sztandaru Pracy II Klasy nadany Kombinatowi PGR w Goli ze wstążkami do przypięcia na sztandarze,…

maszyna podczepiona do sufitu do transportu wewnętrznego

Transport wewnętrzny spichlerzy/ Transport within a granary (18/ Spichlerz/ Granary)

Poprzednie Następne Wystawa prezentuje dawne sposoby transportu ziarna i napędu urządzeń w obiektach magazynowych. Eksponowane są tu urządzenia stanowiące tradycyjne wyposażenie tych budynków. Spichlerz i stodoły w Szreniawie od końca XIX wieku napędzane były maszyną parową z gorzelni. Napęd…

sala z eksponatami maszynami

Urządzenia i maszyny do czyszczenia i sortowania zbóż, roślin przemysłowych, nasiennych i motylkowych/ Plant and machinery for cleaning and sorting cereals, industrial plants, spermatophytes, and legumes (18/ Spichlerz/Granary)

Poprzednie Następne Jedną z kondygnacji w spichlerzu zajmuje wystawa urządzeń do czyszczenia zboża i roślin przemysłowych. Zgromadzono tu wialnie i młynki do czyszczenia zboża i kaszy. Na środku pomieszczenia ustawiono wielką czyszczalnię wyprodukowaną w Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Maszyn Młyńskich w…

Model: Rogatek spichrzowy

Szkodniki magazynowe/ Granary pests (18/Spichlerz/Granary)

Model: Pustosz kradnik (Ptinus fur L.) Model: Wołek zbożowy (Sitophilus granarius L.) Model: Rogatek spichrzowy (Gnathocerus cornutus Fabr.) Poprzednie Następne Pułapka – żelazko na gryzonie Łapka na myszy Poprzednie Następne Wystawa „Szkodniki magazynowe” została udostępniona dla zwiedzających w 2014…

Labolatorium oceny nasion, kobieta siedząca przy stole, na ścianie tablica z kalendarium

Laboratorium oceny nasion/ Seed assessment laboratory (18/ Spichlerz/ Granary)

Poprzednie Następne Poprzednie Następne W 2014 r. Muzeum udostępniło dla zwiedzających zabudowania folwarku w Szreniawie pochodzące z połowy XIX wieku. W zabytkowym spichlerzu powstała aranżacja laboratorium oceny nasion z okresu międzywojennego. Kształtowanie się systemu nasiennego w Polsce datuje się…

Agrolotnictwa hala i dwupłatowiec

Agrolotnictwo/ Agricultural aircraft (19)

Wystawa stała „Agrolotnictwo” jest jedną z najdłużej istniejących wystaw w szreniawskim muzeum. Od jednego samolotu CSS-13 w wersji rolniczej pozyskanego w 1968 roku, w ciągu niespełna 50 lat do kolekcji dołączono kolejne siedem samolotów, śmigłowiec, żuraw załadowczy, stanowisko do…

Kosiarka do zbioru traw firmy Deering, ok. 1920 r.

Dzieje techniki zbioru zielonek i zbóż/ History of green forage and cereal harvesting (20)

Kosiarka do zbioru traw firmy Deering, ok. 1920 r. Przetrząsacz do siana firmy Puzenat Przetrząsaczo-zgrabiarka bębnowa Widły do siana, XIX w. Kosa żniwna, ok. poł. XX w. Żniwiarka Melichar, pocz. XX w. Poprzednie Następne Ekspozycja znajduje się w stodole…

Gorzelnia budynek z zewnątrz

Gorzelnia/ Distillery (21)

Gorzelnia w roku 2007, Fot. Zbigniew Antczak Gorzelnia w roku 2007, Fot. Zbigniew Antczak Gorzelnia w roku 2007, Fot. Zbigniew Antczak Gorzelnia w roku 2007, Fot. Zbigniew Antczak Gorzelnia w roku 2007, Fot. Zbigniew Antczak Gorzelnia w roku 2007,…

traktor kołowy parowy

Źródła energii w rolnictwie/ Energy sources in agriculture (22)

Poprzednie Następne Poprzednie Następne Wystawa znajduje się w wiacie na folwarku w pobliżu gorzelni. Powierzchnia ekspozycji wynosi 900 m2. Zgromadzono tu lokomobile parowe, silniki spalinowe, ciągniki rolnicze oraz młocarnie. Najciekawszym obiektem jest zestaw do orki parowej, na który składają…

studnia z żurawiem do czerpania wody

Zaopatrzenie wsi w wodę/ Water supply to rural areas and agriculture (L)

Poprzednie Następne Wystawa znajduje się na folwarku w pobliżu wiaty z ciągnikami i lokomobilami.Centralne miejsce zajmuje drewniany pawilon zwany domkiem myśliwskim pochodzący z Będlewa gm. Stęszew. W okresie międzywojennym zakryto nim studnię i urządzenie pompowe. W pobliżu umieszczono czwórnóg…

budynek do kiszonek

Kiszonkarstwo/ Silage (L)

Maksymalne dawki kiszonki dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, Praca zbiorowa pod redakcją W. Batowskiej, Nowoczesny chów zwierząt, Warszawa 1981r. Poprzednie Następne Gazoszczelny drewniany silos służący do wytwarzania i przechowywania sianokiszonki do Muzeum trafił na początku lat 1990. Zbudowany został…

infografiki na ścianach

Obora: żywe zwierzęta/ Barn: live animals (23)

Poprzednie Następne W 2013 roku został ukończony, współfinansowany przez Unię Europejską, I etap  programu inwestycyjnego „Odtworzenie  XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa”, w skład którego wchodziła budowa budynku inwentarskiego. Nasze zwierzęta znalazły…

koła drewniane

Stelmacharnia/ Wheelwright’s workshop (24)

Poprzednie Następne Poprzednie Następne Wystawa udostępniona została w nowym budynku stelmacharni, w kompleksie XIX-wiecznych zabudowań byłego folwarku w Szreniawie. Kołodzieje (z języka niemieckiego zwani też stelmachami, stąd stelmacharnia na określenie warsztatu pracy rzemieślnika) i kowale, stanowili najliczniejsza grupę rzemieślników…

wiata z traktorami

Urządzenia rolnicze używane w dużych gospodarstwach rolnych/ Equipment of large farmsteads (25)

W granicach dawnego ziemskiego folwarku dla Zwiedzających udostępniono wiatę, w której prezentowane są maszyny i urządzenia do zbioru płodów rolnych- przede wszystkim zbóż, roślin oleistych (rzepak), okopowych (ziemniaki) oraz pasz objętościowych soczystych (trawy, lucerna). Obejrzeć tu można egzemplarze kombajnów,…

kuźnia

Kuźnia/ Blacksmith’s workshop (26)

Poprzednie Następne Wystawa udostępniona została w nowym budynku kuźni, w kompleksie XIX-wiecznych zabudowań byłego folwarku w Szreniawie. Nowy budynek kuźni, podobnie jak to miało miejsce od połowy XIX wieku w folwarkach, jest murowany z cegły i łączony wiatą, z…

Muzealny sad starych odmian drzew owocowych

Sad starych odmian drzew owocowych

Poprzednie Następne W Polsce hodowla drzew owocowych zaczęła się rozwijać we wczesnym średniowieczu. Szlachetne odmiany jabłoni przywieźli ze sobą zakonnicy przybywający z Francji, Benedyktyni i Cystersi. Sady zakładano w większych majątkach feudalnych i przy klasztorach. W grodach, przy chatach…

poletka demonstracyjne len i słonecznik

Poletka demonstracyjne tradycyjnych roślin uprawnych/ Demonstration fields of traditional cultivated plants

Len złocisty w trakcie kwitnienia Dojrzały len Rzepa Rzepa gotowa do zbioru Topinambur Poprzednie Następne Kopaczka kartofli [w:] „Kłosy” 1876, tom 23, s. 288 Kopanie kartofli, A. Kędzierski [w:] „Tygodnik Ilustrowany” 1884, tom 2, s. 297 Żniwo, A. Zalewski…

ogródek zielarski

Ogródek zielarski/ Herb garden

Arcydzięgiel litwor (Archangelica officinalis L.) Dziurawiec (Hypericum L.) Grupa krwawników (Achillea L.) Wrotycz (Tanacetum L.) Wężymord (Scorzonera L.) Mięta pieprzowa (Mentha piperita) Lebiodka pospolita (Origanum vulgare) Lawenda (Lavandula L.) Hyzop lekarski (Hyssopus officinalis) Poprzednie Następne Pszonak drobnokwiatowy, gorczyca polna,…

rzeźba chłopiec z piszczałką

Rzeźba plenerowa/ Outdoor sculpture

Rzeźbę pomnikową w parku w Szreniawie wykonali: Jerzy Sobociński (1932-2008), artysta rzeźbiarz związany z Wielkopolską, organizator Biennale Małych Form Rzeźbiarskich. Jest on autorem większości popiersi wykonanych z betonu barwionego. Bronisław Chromy (ur. 1925), artysta rzeźbiarz tworzący w metalu i…

mauzoleum bierbaumow stare zdjęcie

Mauzoleum Bierbaumów/ Bierbaum Mausoleum Tower

Budowla postawiona jest na wzniesieniu położonym kilkaset metrów na wschód od terenu Muzeum. Zbudowano ją ok. 1880 r. z nietynkowanej cegły w stylu neogotyckim. Detale architektoniczne wykonano ze sztucznego kamienia, a połacie dachowe pokryto dachówką z łupku. Architekt tego…