Dzieje techniki zbioru zielonek i zbóż/ History of green forage and cereal harvesting (20)

Ekspozycja znajduje się w stodole na terenie folwarku. W lewej części zgromadzono narzędzia ręczne i maszyny do zbioru traw i siana. W gablotach umieszczono sierpy i kosy do koszenia traw, narzędzia do klepania kos, XIX-wieczne drewniane widły z kolekcji zebranej przed II wojną światową przez profesora Stefana Biedrzyckiego oraz grabie do zbierania siana przywiezione przez repatriantów ze wschodu. Ponadto kosiarkę Deering, francuski przetrząsacz do siana Puzenat oraz bębnową przetrząsaczo-zgrabiarkę. Po prawej stronie pawilonu umieszczono urządzenia do zbioru zbóż. W gablotach znajdują się: sierpy, półkosek, kosa żniwna służące do koszenia zboża, osełki do ostrzenia kos, ogromne grabie do zbierania resztek pożniwnych. Na podeście umieszczono żniwiarkę Melichar oraz snopowiązałkę firmy Fella.

/Romuald Klawe/