Projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/24/2022

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE – Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2022 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/27/2022

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE – Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2022 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/41/2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO  W SZRENIAWIE – Partner KSOW informuje, że 29 września 2020 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację…

Projekt dofinansowany ze środków unijnych PROW w ramach umowy nr 00060-65170-UM1510034/18

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie realizuje operację pn. „Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/28/201

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – Partner KSOW informuje, że 6 maja 2019 podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/31/2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – Partner KSOW informuje, że w dniu 6 maja 2019 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa…

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH WRPO W RAMACH UMOWY NR RPWP.04.04.01-30-0009/16

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie realizuje projekt pn. „Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” dofinansowany z Funduszy Europejskich.   Do celów projektu należą: zwiększenie atrakcyjności muzeum…

Projekt dofinansowany ze środków unijnych PROW w ramach umowy nr DOW/44/2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację pn.: „Konkurs kulinarny na regionalny…