PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/24/2022

pasek dofinansowanie KSOW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE – Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2022 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

„Ugasić pragnienie – pokazy wyrobu tradycyjnych napojów niealkoholowych podczas imprezy „Z wiejskiego stołu” w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-spożywczego w Szreniawie”

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 9950,10 zł.

Operacja mająca na celu przekazanie wiedzy na temat tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, w szczególności wyrobu tradycyjnych napojów niealkoholowych obecnych na polskich stołach od pokoleń, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: nabycie wiedzy i umiejętności, które zaowocują zachowaniem i przekazaniem kolejnym pokoleniom tajników tradycyjnych metod przetwórstwa żywności, zwiększenie zainteresowania produktami lokalnymi i regionalnymi, wzrost produkcji na potrzeby lokalnej społeczności, zwiększy ilość podmiotów oferujących produkty regionalne i lokalne.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl