Zmarł dr Marian Król

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o odejściu dr MARIANA KRÓLA, wieloletniego prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, posła na Sejm, Wojewody Poznańskiego w latach 1981–1986, prezesa Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa, oddanego sprawom kultury. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany za zaangażowanie w działalność społeczną. Inicjator wielu przedsięwzięć gospodarczych, społecznych i kulturalnych, z zaangażowaniem upowszechniający etos…

W MUZEALNEJ OBORZE NA ŚWIAT PRZYSZŁO CIELĘ – WYNIKI KONKURS NA IMIĘ!

WYNIKI KONKURSU „IMIĘ DLA ZWIERZĘCIA – JAŁÓWKI” Na zorganizowany przez Muzeum Konkurs dotyczący propozycji imienia dla narodzonego cielęcia (jałówki) wpłynęły 102 propozycje. Wszystkie z imion rozpoczynały się od litery „M”, ponieważ taki był wymóg. W Konkursie udział brały osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie po zgodzie rodziców/ opiekunów prawnych. Wobec przyjętego Regulaminu Konkursu rozstrzygnięcie nastąpiło poprzez zebranie…

ZNAK MIGOWY MUZEUM

Konkurs na znak migowy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie rozstrzygnięty. Zwycięski znak zaproponowali uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu

KONSERWACJA I PRZYWRÓCENIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ CIĄGNIKA GĄSIENICOWEGO MAZUR D-50

CIĄGNIK GĄSIENICOWY MAZUR D-50 Do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wrócił ciągnik gąsienicowy Mazur D-50, który został poddany całkowitej renowacji. Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wspieranie Działań Muzealnych, ciągnik odzyskał pełną sprawność techniczną. Obiekt ten jest cennym elementem kolekcji zbiorów związanych z użyciem w rolnictwie…