Chazy/Hazy – żywa tradycja w Wielkopolsce

Do sprzedaży trafiła książka Chazy/Hazy – żywa tradycja w Wielkopolsce. Jest to piąta pozycja z serii poświęconej kultywowanym wielkopolskim tradycjom, wydawanej przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Jako pierwsza ukazała się książka Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce (2017) omawiająca przedweselny zwyczaj, którego najważniejszym składnikiem jest tłuczenie szkła „na szczęście”. Dwa kolejne tomy: Muradyny, żandary, siwki…(2018) i Podkoziołek, bery, cymper… (2019) opowiadały o korowodach przebierańców (kolędników) chodzących w poniedziałek wielkanocny i ostatnie dni karnawału (tzw. ostatki). W 2021 roku ukazał się Święty Marcin…, który omawiał obchody imienin poznańskiej ulicy Święty Marcin oraz tradycje świętomarcińskie w regionie. Pierwsze trzy publikacje udostępniono też bezpłatnie w formie plików pdf na stronie internetowej szreniawskiego Muzeum.

Najnowsza pozycja ukazała się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W pracach nad nią uczestniczyły osoby reprezentujące Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Etnograficzne w Poznaniu oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Tom ilustrują zdjęcia autorstwa Alicji Pląskowskiej z Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu.

Książkę otwiera tekst prof. Stanisława Sierpowskiego, który prezentuje dzieje tego mikroregionu położonego w południowo-zachodniej części powiatu rawickiego. Kolejne rozdziały poświęcono źródłom etnograficznym i językoznawczym opisującym Chazy, strojom ludowym Chazaków, ich folklorowi muzycznemu i tanecznemu oraz gwarze, sylwetkom regionalistów i animatorów kultury, obrzędowości dorocznej.

Pozycję można kupić w cenie 15,00 zł w kasie naszego muzeum lub 18,00 zł w e-sklepie (Chazy/Hazy – żywa tradycja w Wielkopolsce (14810840266) | Książka Allegro).