Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie z przewodnikiem w Polskim Języku Migowym. Przewodnik dostępny jest do pobrania w kasie muzeum oraz za pośrednictwem aplikacji MOVI GUIDE  Przewodnik dostępny jest też na platformie YOUTUBE.

Dla tych z Państwa, którzy zdecydują się na zwiedzanie muzeum z audioprzewodnikiem dostępne są również mobilne pętle indukcyjne do pobrania w kasie muzeum. (kf)