Audiowycieczka: "rolnicza opowieść"

Plakat z dziewczyna w słuchawkach

Już teraz muzeum zwiedzać można z audioprzewodnikiem, który przeniesie Państwa do czasów pierwszych rolników, pokaże kluczowe dla rozwoju rolnictwa i wsi oraz przemysłu rolno-spożywczego wynalazki, wprowadzi w tajniki rzemiosła wiejskiego, jak też wyjaśni działanie zabytkowych maszyn i urządzeń.

 Audioprzewodnik dostępny w  kasie muzeum w cenie biletu.

Prosimy o wybranie odpowiedniej wycieczki dla siebie.

  • Audiowycieczka podstawowa w języku polskim i angielskim 2,5 godziny.
  • Audiowycieczka rodzinna 1,5 godziny
  • Audiowycieczka z audiodeskrypcją 3 godziny
  • Audiowycieczka łatwa do zrozumienia 2 godziny (polecana dla osób z niepełnosprawnością intelektualną)
  • Film w Polskim Języku Migowym 2,5 godziny

Audiowycieczka dostępna jest również w aplikacji na telefon Movi Guide.

Osoby niedosłyszące zachęcamy do pobrania wraz z audioprzewodnikiem pętli indukcyjnej.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą skorzystać z przewodnika łatwego do przeczytania i zrozumienia również w wersji wydrukowanej.

Zapraszamy !

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

samorzad_wojewodztwa_wielkopolskiego

Pobierz materiały

Ścieżka dydaktyczna: "Tradycyjne drzewa i krzewy polskich parków i ogrodów"

Ścieżka dydaktyczna Tradycyjne drzewa i krzewy polskich parków i ogrodów zlokalizowana jest na terenie zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego muzeum i zawiera 31 okazów oznaczonych podpisami zawierającymi zarówno informacje ogólne jak i opis danego egzemplarza. Spośród bogatej roślinności wyróżniono: sosnę czarną – J. F. Arnold, robinię białą odm. kulistej, głóg pośredni odm. pełnokwiatowej ciemnoczerwonej, cis pośredni odm. Hicksa, daglezję zieloną, jabłoń purpurową odm. Ola, klon pospolity odm. Schwedlera, platan klonolistny, brzozę brodawkowatą, świerk kłujący, jałowiec chiński odm. Pfitzera, wiciokrzew Heryiego, pigwowiec okazały, dąb szypułkowy, klon pospolity, lipę szerokolistną, buk pospolity, wiąz polny, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, robinię białą, sosnę wejmutkę, sosnę pospolitą, złotokap Waterera, klon jawor, jodłę jednobarwną, modrzew japoński, lipę krymską, lipę drobnolistną, żywotnik zachodni odm. złotawej, magnolię pośrednią.

Pobierz materiały