Tradycyjne drzewa i krzewy polskich parków i ogrodów

Ścieżka dydaktyczna Tradycyjne drzewa i krzewy polskich parków i ogrodów zlokalizowana jest na terenie zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego muzeum i zawiera 31 okazów oznaczonych podpisami zawierającymi zarówno informacje ogólne jak i opis danego egzemplarza. Spośród bogatej roślinności wyróżniono: sosnę czarną – J. F. Arnold, robinię białą odm. kulistej, głóg pośredni odm. pełnokwiatowej ciemnoczerwonej, cis pośredni odm. Hicksa, daglezję zieloną, jabłoń purpurową odm. Ola, klon pospolity odm. Schwedlera, platan klonolistny, brzozę brodawkowatą, świerk kłujący, jałowiec chiński odm. Pfitzera, wiciokrzew Heryiego, pigwowiec okazały, dąb szypułkowy, klon pospolity, lipę szerokolistną, buk pospolity, wiąz polny, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, robinię białą, sosnę wejmutkę, sosnę pospolitą, złotokap Waterera, klon jawor, jodłę jednobarwną, modrzew japoński, lipę krymską, lipę drobnolistną, żywotnik zachodni odm. złotawej, magnolię pośrednią.