Zamówienia publiczne

2024

PLAN ZAMÓWIEŃ NA 2024

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NR DA.271.04.2024

Roboty budowlane
Szreniawa, zespół pałacowo-folwarczny (XIX w.), obora: remont elewacji, wnętrza i posadzki

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NR DA.271.03.2024

Dostawa paliwa gazowego do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Oddziału Muzeum w Uzarzewie

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NR DA.271.02.2024

Tytuł zadania – „Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym  na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie”

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NR DA-271.01.2024

Zadanie pn.  „Wykonanie usług poligraficznych w roku 2024″

2023

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NR DA-271.11.2023

Świadczenie usług ochrony budynków i terenu przyległego muzeów w Szreniawie, Uzarzewie i Jaraczu.

Wszelkie informacje i szczegóły postępowania w linku poniżej.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NR DA-271.09.2023

Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Wszelkie informacje i szczegóły postępowania w linku poniżej.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NR DA.271.08.2023

 Zakup wyposażenia do magazynu zbiorów eksponatów muzealnych.

Wszelkie informacje i szczegóły postępowania w linku poniżej.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NR DA.271.06.2023

Zakup regałów do magazynu zbiorów eksponatów muzealnych.

Wszelkie informacje i szczegóły postępowania w linku poniżej.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NR DA.271.05.2023

Przywrócenie sprawności technicznej zabytkowej elektrowni wodnej w Jaraczu

Wszelkie informacje i szczegóły postępowania w linku poniżej.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NR DA.271.04.2023

Wykonanie usług poligraficznych w roku 2023

Wszelkie informacje i szczegóły postępowania w linku poniżej.

Ogłoszenie o postępowaniu nr DA.271.02.2023

Przywrócenie sprawności technicznej zabytkowej elektrowni wodnej w Jaraczu

Wszelkie informacje i szczegóły postępowania w linku poniżej.

Ogłoszenie o postępowaniu nr DA.271.03.2023

Zakup regałów oraz krat pomostowych do magazynu zbiorów eksponatów muzealnych

Wszelkie informacje i szczegóły postępowania w linku poniżej.