Struktura

Dyrekcja

dr Jan Maćkowiak
Dyrektor Muzeum

dr Paweł Siemiński
Zastępca Dyrektora ds. Muzealniczych

mgr inż. Jakub Zawadka
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

SEKRETARIAT
tel. 61 810 76 29 w. 11
e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl

Inspektor Ochrony Danych

mgr Grzegorz Król
e-mail: iod@muzeum-szreniawa.pl

Dział gromadzi, dokumentuje i udostępnia muzealia, archiwalia oraz obiekty kultury materialnej związane z: historią społeczno-gospodarczą wsi, rolnictwa i tradycyjnego rzemiosła wiejskiego, gospodarstwa domowego, sztuki ludowej oraz przemysłu rolno-spożywczego, szeroko pojętą historią rolnictwa, a w szczególności z: uprawą i hodowlą roślin oraz łąk i pastwisk, chowem, hodowlą i żywieniem zwierząt gospodarskich wraz z ich pielęgnacją, techniką rolną wraz z przemysłem maszyn i narzędzi rolniczych oraz nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, ogrodnictwem, pszczelarstwem i owadami użytkowymi oraz rybactwem śródlądowym, melioracjami rolnymi oraz rolniczymi źródłami energii, transportem wiejskim, urządzeniami komunalnymi wsi, w tym zaopatrzeniem wsi w wodę, młynarstwem, piekarnictwem, cukrownictwem, gorzelnictwem, winiarstwem, browarnictwem, olejarstwem, mleczarstwem, płatkarstwem, rzeźnictwem i wędliniarstwem oraz przetwórstwem owoców i warzyw.

dr inż. Anna Grześkowiak-Przywecka, starszy kustosz
Kierownik Działu
specjalizacja: przetwórstwo rolno-spożywcze
tel. 61 810 76 29 w. 28
e-mail: historia.wsi@muzeum-szreniawa.pl

mgr Hanna Ignatowicz, kustosz
z-ca kierownika Działu
specjalizacja: zbiory artystyczne i plakatu
tel. 61 810 76 29 w. 40
e-mail: h.ignatowicz@muzeum-szreniawa.pl

mgr Anna Barłóg-Mitmańska, kustosz 
specjalizacja: organizacje społeczno-kulturalne na wsi polskiej, oświata wiejska, ruch niepodległościowy
tel. 61 810 76 29 w. 25
e-mail: a.barlog_mitmanska@muzeum-szreniawa.pl

mgr Agnieszka Floryszczak, kustosz

specjalizacja: Archiwum Ikonograficzne, Filmoteka Muzeum, plastyka obrzędowa
tel. 61 810 76 29 w. 31
e-mail: a.floryszczak@muzeum-szreniawa.pl

mgr inż. Dorota Matela, kustosz
specjalizacja: hodowla roślin
tel. 61 810 76 29 w. 29
e-mail: d.matela@muzeum-szreniawa.pl

dr Mariusz Niestrawski, kustosz dyplomowany
specjalizacja: agrolotnictwo, ruch niepodległościowy
tel. 61 810 76 29 w. 23
e-mail: m.niestrawski@muzeum-szreniawa.pl

mgr inż. Katarzyna Nowicka, adiunkt muzealny

specjalizacja: technika rolnicza
tel. 61 810 76 29 w. 40
e-mail: k.nowicka@muzeum-szreniawa.pl

mgr inż. Janina Skomorowska, adiunkt muzealny
specjalizacja: przetwórstwo rolno-spożywcze
tel. 61 810 76 29 w. 19
e-mail: j.skomorowska@muzeum-szreniawa.pl 

mgr inż. Przemysław Tecław, adiunkt muzealny
specjalizacja: przetwórstwo rolno-spożywcze
tel. 61 810 76 29 w. 19

mgr inż. Maria Walkowiak, st. kustosz
specjalizacja: transport wiejski
tel. 61 810 76 29 w. 29
e-mail: m.walkowiak@muzeum-szreniawa.pl

Dział zajmuje się całokształtem spraw z zakresu działalnosci edukacyjnej i wydawniczej Muzeum. Planuje, opracowuje, koordynuje i upowszechnia  realizację lekcji, pokazów, warsztatów i innych form edukacyjnych. Planuje i realizuje działalność wydawniczą. Współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami w dziedzinie edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

mgr Małgorzata Pietrzak, starszy kustosz
Kierownik Działu
tel. 61 810 76 29 w. 60
e-mail: m.pietrzak@muzeum-szreniawa.pl

mgr Bartosz Samelski, kustosz
tel. 61 810 76 29 w. 61
e-mail: b.samelski@muzeum-szreniawa.pl

mgr Julia Hanulewicz, kustosz
tel. 61 810 76 29 wew. 61
e-mail: edukacja@muzeum-szreniawa.pl;
j.hanulewicz@muzeum-szreniawa.pl

mgr Marian Przybył, specjalista ds. wydawniczych
tel. 61 810 76 29 w. 62
e-mail: wydawnictwa@muzeum-szreniawa.pl

mgr Karolina Fiszer, kustosz
tel. 61 810 76 29 w. 63
e-mail: k.fiszer@muzeum-szreniawa.pl

mgr Ewa Wieczorek-Konieczyńska, adiunkt
tel. 61 810 76 29 w. 63
e-mail: e.wieczorek-konieczynska@muzeum-szreniawa.pl

mgr Marta Jaśkiewicz, asystent
tel. 61 810 76 29 w. 62
e-mail: m.jaskiewicz@muzeum-szreniawa.pl

Dział realizuje zadania wynikające z całokształtu spraw związanych z ewidencją i magazynowaniem muzealiów własnych, depozytów i wypożyczeni oraz ich pełnym dokumentowaniem, jak również udostępnianiem zbiorów.

Katarzyna Jackowska
Główny Inwentaryzator Zbiorów
tel. 61 810 76 29 w. 82
e-mail: k.jackowska@muzeum-szreniawa.pl

mgr Michał Senger, kustosz
tel. 61 810 76 29 w. 82
e-mail: m.senger@muzeum-szreniawa.pl

Dział zajmuje się całokształtem zadań związanych z zabezpieczeniem, konserwacją i renowacją muzealiów zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej, czuwa nad stanem muzealiów w magazynach i pawilonach wystawienniczych oraz opracowuje dokumentacje konserwatorskie dla obiektów poddawanych konserwacji.

mgr inż. Lidia Staniek
Główny Konserwator Zbiorów
tel. 61 810 76 29 w. 22
e-mail: konserwacja@muzeum-szreniawa.pl

mgr inż. Paulina Kryg
konserwator
tel. 61 810 76 29 w. 27
e-mail: p.kryg@muzeum-szreniawa.pl

mgr Magdalena Zubrycka
asystent konserwatorski
tel. 61 810 76 29 w. 27
e-mail: m.zubrycka@muzeum-szreniawa.pl
 
Warsztat uruchamiania zabytkowego sprzętu rolniczego
mgr inż. Wojciech Stachowiak
kierownik warsztatu
tel. 61 810 76 29 w. 20
e-mail: w.stachowiak@muzeum-szreniawa.pl
 
mgr inż. Przemysław Szymański
asystent konserwatorski
tel. 61 810 76 29 w. 20
e-mail: p.szymański@muzeum-szreniawa.pl
 
mgr inż. Jakub Kośmider
asystent konserwatorski
tel. 61 810 76 29 w. 20

Dział inwentaryzuje oraz dokumentuje dziedzictwo materialne wsi i rolnictwa w zakresie budownictwa rezydencjalno-folwarcznego i przemysłu rolno-spożywczego oraz bada i dokumentuje dziedzictwo niematerialne wsi i rolnictwa.

dr Arkadiusz Jełowicki, kustosz dyplomowany, Kierownik Działu
tel. 61 810 76 29 w. 81
e-mail: a.jelowicki@muzeum-szreniawa.pl

mgr Małgorzata Sawicka, kustosz
tel. 61 810 76 29 w. 80
e-mail: m.sawicka@muzeum-szreniawa.pl

mgr Witold Męczyński, kustosz
tel. 61 810 76 29 w. 80
e-mail: w.meczynski@muzeum-szreniawa.pl

dr Wojciech Mielewczyk, kustosz dyplomowany
tel. 61 810 76 29 w. 86
e-mail: w.mielewczyk@muzeum-szreniawa.pl

mgr inż. Maria Andrzejewska, starszy konserwator
tel. 61 810 76 29 w. 80
e-mail: m.andrzejewska@muzeum-szreniawa.pl

mgr Oksana Bieliakova,
tel. 61 810 76 29 w. 80,
o.bieliakova@muzeum-szreniawa.pl

Dział realizuje zadania związane z całokształtem spraw związanych z techniczną realizacją wystaw i imprez (w tym komercyjnych) oraz za prawidłową obsługę ruchu turystycznego w Muzeum. Współpracuje z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami realizującymi turystykę i rekreację.

mgr Rafał Cierzniak
Kierownik Działu
tel. 61 810 76 29 w. 18
e-mail: r.cierzniak@muzeum-szreniawa.pl

mgr Przemysław Ogrodowczyk
tel. 61 810 76 29 w. 18
e-mail: p.ogrodowczyk@muzeum-szreniawa.pl

mgr Paweł Buszkiewicz
tel. 61 810 76 29 w. 71
e-mail: p.buszkiewicz@muzeum-szreniawa.pl

Gerard Radecki, kustosz
tel. 61 810 76 29 w. 44
e-mail: g.radecki@muzeum-szreniawa.pl

mgr Maria Niestrawska, kustosz

Kierownik biblioteki
tel. 61 810 76 29 w. 37
e-mail: biblioteka@muzeum-szreniawa.pl

Ze zbiorów Biblioteki korzystać można wyłącznie w Czytelni we wtorki i czwartki w godz. 9.00 – 13.00 lub w uprzednio uzgodnionym terminie

mgr Michał Senger, kustosz
tel. 61 810 76 29 w. 82
e-mail: m.senger@muzeum-szreniawa.pl

mgr inż. Krystyna Sawik-Brodowska

kierownik Działu 

tel. 61 810 76 29 w. 87

e-mail: k.sawik-brodowska@muzeum-szreniawa.pl

dr inż. Witold Wołoszyński
tel. 61 810 76 29 w. 87
e-mail: w.woloszynski@muzeum-szreniawa.pl

mgr Jagoda Nowicka

Specjalista ds. Promocji i Marketingu

tel. 61 810 76 29 w. 33 lub 531 801 215

e-mail: j.nowicka@muzeum-szreniawa.pl

dr inż. Artur Sitek, Kierownik działu

tel. 61 810 76 29 w. 17

e-mail: administracja@muzeum-szreniawa.pl
a.sitek@muzeum-szreniawa.pl 

mgr Agnieszka Naskręciak
Główna Księgowa
tel. 61 810 76 29 w. 15
e-mail: a.naskreciak@muzeum-szreniawa.pl

Jacek Podbielski
Główny specjalista ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi, planowania strategicznego
i rozwoju muzeum
tel. 61 810 76 29 w. 44
e-mail: jacek.podbielski@muzeum-szreniawa.pl

Ofertę sprzedaży lub przekazania daru dla Muzeum można składać:

Oferta powinna zawierać:

  • dane oferenta (imię, nazwisko, adres, telefon)
  • informacje o obiekcie (pochodzenie, historia, zastosowanie itp.)
  • lokalizację obiektu (dla oszacowania kosztów transportu)
  • oczekiwaną cenę
  • zdjęcia obiektu

Zasadność przyjęcia do zbiorów proponowanego obiektu opiniuje pracownik merytoryczny odpowiedzialny za dany typ zbiorów, natomiast ostateczną decyzję o pozyskanie obiektu podejmują członkowie Komisji Pozyskiwania Muzealiów działająca przy MNRiPR-S w Szreniawie. Komisja zbiera się w odstępach 3-4 miesięcznych.

Ofert bez podania oczekiwanej ceny Komisja nie rozpatruje!

O decyzji Komisji oraz dalszej procedurze zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani drogą mailową bądź telefoniczną.

Osoby, które podarowały obiekty do Muzeum, otrzymają pocztą podziękowanie za dar, które upoważnia do bezpłatnego wstępu wraz z osoba towarzyszącą do Muzeum i jego Oddziałów przez rok kalendarzowy. Darczyńca otrzyma informację o wpisie do ksiąg inwentarzowych. Podziękowania upoważniające do bezpłatnego wstępu do Muzeum są wysyłane zbiorczo raz w roku, zazwyczaj na początku roku.

 

Agnieszka Floryszczak, kustoszka muzealna

Sekretarz Komisji Pozyskiwania Muzealiów

a.floryszczak@muzeum-szeniawa.pl

tel. 61 81 07 629 w. 31