Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Jana Skuratowicza (1946-2024), wybitnego naukowca, historyka sztuki. Autora znakomitych artykułów i książek poświęconych zabytkom w Wielkopolsce, wśród nich: „Architektura Poznania w latach 1890-1918”, „Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim”, „Secesja w architekturze Poznania”, „Ratusz poznański” czy „Pałac Górków w Poznaniu”.

Przynależał do Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Poznaniu. W swoim dorobku miał także dokonania z dziedziny konserwatorskiej, pracował przy  odbudowie zamku w Sierakowie, dworu w Chalinie, dworu w Brzóstkowie, prowadził badania architektoniczne zamku w Szamotułach, pałacu Górków w Poznaniu i Akademii Lubrańskiego. 

Dla naszego muzeum była to postać szczególna. Współpracował z muzeum przez ponad 30 lat przy dokumentowaniu zespołów rezydencjonalno-folwarcznych na terenie całej Polski. Był redaktorem naukowym serii „Dawne Budownictwo Folwarczne”, w ramach której opracowano 11 tomów „Majątków Wielkopolskich”.  Dla naszego odrestaurowanego pałacu opracował scenariusz wystawy stałej poświęconej życiu codziennemu ziemiaństwa wielkopolskiego w latach 1920 – 1939 i zaangażował się w poszukiwanie eksponatów na tę wystawę. W roku 2014 został uhonorowany statuetką „Dezyderego Chłapowskiego” przyznawaną przez Muzeum osobom szczególnie zasłużonym. Był dla nas wielkim mentorem i nauczycielem, przyjacielem Muzeum.

 

Dyrektor i pracownicy Muzeum