WYNIKI KONKURSU

„IMIĘ DLA ZWIERZĘCIA – JAŁÓWKI”

Na zorganizowany przez Muzeum Konkurs dotyczący propozycji imienia dla narodzonego cielęcia (jałówki) wpłynęły 102 propozycje. Wszystkie z imion rozpoczynały się od litery „M”, ponieważ taki był wymóg. W Konkursie udział brały osoby pełnoletnie oraz
niepełnoletnie po zgodzie rodziców/ opiekunów prawnych.

Wobec przyjętego Regulaminu Konkursu rozstrzygnięcie nastąpiło poprzez zebranie komisji sędziowskiej i wybór najodpowiedniejszej propozycji. Tym sposobem wygrała Pani Dominika Szlafka, która zaproponowała imię „Malinka”.

Imię „Malinka” zostało przesłane przez kilka osób, jednak to propozycja Pani Dominiki zgodnie z datą wpłynięcia zwyciężyła. Pozostałe Panie: Zuzanna Jankowska oraz Paulina Gołdysiak-Kmieciak otrzymają nagrody pocieszenia.

Wręczenie nagrody głównej oraz nagród pocieszenia odbędzie się w Budynku Obory w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie o godzinie 13:00 w dniu 24 marca 2024 roku.

Jako Muzeum dziękujemy Państwu za tak liczny udział w Konkursie!