Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o odejściu dr MARIANA KRÓLA, wieloletniego prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, posła na Sejm, Wojewody Poznańskiego w latach 1981–1986, prezesa Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa, oddanego sprawom kultury.

Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany za zaangażowanie w działalność społeczną. Inicjator wielu przedsięwzięć gospodarczych, społecznych i kulturalnych, z zaangażowaniem upowszechniający etos pracy organicznej.

Darczyńca i Przyjaciel Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Rodzinie oraz bliskim wyrazy głębokiego współczucia

składa

Dyrekcja Muzeum z Pracownikami