Projekt dofinansowany ze środków unijnych PROW w ramach umowy nr DOW/44/2016

Baner PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację pn.: „Konkurs kulinarny na regionalny placek ziemniaczany bambrzok”. Partnerem Fundacji w realizacji tej operacji jest  Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Operacja jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i została ujęta w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w Województwie Wielkopolskim w 2016 roku. Operacja jest realizowana w ramach Działania 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

Celem operacji jest promocja nieco zapomnianej już potrawy regionalnej jaką jest ludowy placek ziemniaczany – bambrzok, przypomnienie i utrwalenie przepisów i podkreślenie ważnej roli ziemniaka w wielkopolskiej kulturze kulinarnej. Do przewidywanych efektów operacji należy podtrzymanie, charakterystycznych dla Wielkopolski, tradycji kulinarnych wyrobu potraw na bazie ziemniaków. Podtrzymanie tej tradycji powinno być długofalowym niematerialnym efektem operacji.

 

Przyznana wartość dofinansowania wynosi 8.830,23 PLN.