Transport wewnętrzny spichlerzy/ Transport within a granary (18/ Spichlerz/ Granary)

Wystawa prezentuje dawne sposoby transportu ziarna i napędu urządzeń w obiektach magazynowych. Eksponowane są tu urządzenia stanowiące tradycyjne wyposażenie tych budynków.

Spichlerz i stodoły w Szreniawie od końca XIX wieku napędzane były maszyną parową z gorzelni. Napęd przenoszono z gorzelni przez podwórze folwarczne do stodoły za pomocą liny stalowej i poprzez system wałów i przekładni pasowych rozprowadzano wewnątrz budynków. W latach 20. XX wieku zaczęto stosować silniki spalinowe lub ciągniki rolnicze, a po 1956 roku indywidualny napęd elektryczny. Ziarno podnoszone przenośnikiem kubełkowym rozprowadzane było rurami spustowymi. Na parterze znajdował się śrutownik połączony z każdym piętrem drewnianym pionowym przewodem, za pomocą którego dostarczano zboże do śrutownika.

/Romuald Klawe/