Obora: żywe zwierzęta/ Barn: live animals (23)

W 2013 roku został ukończony, współfinansowany przez Unię Europejską, I etap  programu inwestycyjnego „Odtworzenie  XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa”, w skład którego wchodziła budowa budynku inwentarskiego. Nasze zwierzęta znalazły się w nowych pomieszczeniach zapewniających im dobrostan, a zwiedzającym bezpieczeństwo. 

Przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Muzeum zrealizowało przedsięwzięcia pt.: „Wykorzystanie tradycyjnych metod chowu zwierząt gospodarskich i uprawy roślin dla kształtowania świadomości ekologicznej i poszerzania wiedzy przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu”, dzięki któremu znacznie poszerzyło ofertę edukacyjną. 

W ciągu 10 lat zgromadzono 15 gatunków najważniejszych zwierząt gospodarskich naszego kręgu kulturowego, w każdym po kilka rodzimych ras zachowawczych.

Przedstawiciele utrzymywanych najważniejszych gospodarczo gatunków chowanych w Muzeum to:

    – bydło ras: polska czerwona, białogrzbieta, simentaler

    – konie ras: konik polski, polski koń zimnokrwisty, kuc szetlandzki

    – owce ras: polska owca górska, wielkopolska, wrzosówka, romanowska

    – kozy ras: karpacka, barwna uszlachetniona.

Budynek inwentarski jest masowo odwiedzany przez zwiedzających i trudno wyobrazić sobie dzisiaj funkcjonowanie Muzeum bez zwierząt gospodarskich.

/Krystyna Sawik-Brodowska/