Urządzenia i maszyny do czyszczenia i sortowania zbóż, roślin przemysłowych, nasiennych i motylkowych/ Plant and machinery for cleaning and sorting cereals, industrial plants, spermatophytes, and legumes (18/ Spichlerz/Granary)

Jedną z kondygnacji w spichlerzu zajmuje wystawa urządzeń do czyszczenia zboża i roślin przemysłowych. Zgromadzono tu wialnie i młynki do czyszczenia zboża i kaszy. Na środku pomieszczenia ustawiono wielką czyszczalnię wyprodukowaną w Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Maszyn Młyńskich w Rogoźnie.

/Romuald Klawe/