Szkodniki magazynowe/ Granary pests (18/Spichlerz/Granary)

Wystawa „Szkodniki magazynowe” została udostępniona dla zwiedzających w 2014 r. Zlokalizowano ją na piątej kondygnacji spichlerza. W celach edukacyjnych wykonano kilkanaście kolorowych plansz omawiających mało znane a niezwykle ważne zagadnienia strat gospodarczych plonów rolnych wywołanych przez szkodniki spichlerzy. Atrakcją są duże modele najpopularniejszych owadów magazynowych w tym: wołka zbożowego, mącznika młynarka, rogatka spichrzowego, pustosza kradnika, kapturnika zbożowca i innych. Na wystawie utworzono także stanowisko z mikroskopami. Grupom zorganizowanym możemy zaproponować obserwację rzeczywistych okazów szkodników.

Na ekspozycji zilustrowano także sposoby walki ze szkodnikami spichlerzy. Manekin w ochronnym kombinezonie z opryskiwaczem odkaża wnętrze spichlerza środkami chemicznymi. Obok stoi drewniana szufla do przerzucania stert magazynowanego ziarna, by nie zagnieździły się w nim niepożądane owady. Ciekawa jest, wybrana z bogatych zbiorów muzealnych, kolekcja pułapek na myszy i szczury nierzadko liczących sobie około 100 lat. Temat prewencji plonów zobrazowano za pomocą 5 modeli suszarni przekazanych przez Fabrykę Maszyn Rolniczych w Rogoźnie. Budowle te służyły do suszenia ziarna czterech podstawowych zbóż, nasion roślin strączkowych, oleistych oraz kukurydzy i ryżu do celów siewnych i konsumpcyjnych. Proces suszenia odbywał się w kolumnach za pomocą czystego powietrza ogrzanego w ciepłowymienniku na zasadzie konwekcji. Wydajność suszarni wynosiła od 10 do 20 ton na godzinę.

 /Dorota Matela/