Technika zbioru, omłotu, czyszczenia, sortowania i przechowywania ziemiopłodów/ Produce harvesting, treshing, cleaning and storage techniques (12)

Pierwsza część wystawy prezentuje urządzenia do zbioru zbóż i zielonek. Ciekawie prezentuje się kolekcja narzędzi ręcznych: sierpów i kos oraz wideł i grabi. Na szczególną uwagę zasługuje kosa z 1794 roku. Obejrzeć można tu także kosiarkę konną i ciągnikową do zbioru traw oraz konny przetrząsacz do siana. Maszyny do zbioru zbóż są reprezentowane przez żniwiarkę „Przodownicę”, ponad stuletnią snopowiązałkę Massey-Harris wyprodukowaną w Toronto. Na wystawie można zobaczyć również model drewnianej żniwiarki McCormick z 1931 roku, który fabryka rozesłała po swoich przedstawicielstwach handlowych w 100-lecie jej wynalezienia. W dalszej części zobaczyć można pierwszy polski kombajn S4, który wyprodukowany  został na licencji radzieckiej przez Fabrykę Maszyn Żniwnych w Płocku w latach 50. XX w. Na tablicach zaprezentowano cepy gązewkowe i kapicowe. Prezentowane są tu małe młocarnie sztyftowe i cepowe, młocarnia szerokomłotna oraz kierat konny do ich napędu. Cześć ekspozycji poświęcono zasłużonemu Wielkopolaninowi Hipolitowi Cegielskiemu. Ustawiony jest tam model pomnika wielkiego przemysłowca z ulicy Półwiejskiej w Poznaniu na tle wyrobów jego fabryki. W jej skład wchodzi również garnitur do młocki parowej składający się z lokomobili parowej oraz młocarni czyszczącej. Ekspozycję kończy prezentacja maszyn do zbioru okopowych.

Urządzenia do zbioru, omłotu, czyszczenia i przechowywania prezentowane są również na terenie dawnego folwarku.

/Romuald Klawe/