Źródła energii w rolnictwie/ Energy sources in agriculture (22)

Wystawa znajduje się w wiacie na folwarku w pobliżu gorzelni. Powierzchnia ekspozycji wynosi 900 m2. Zgromadzono tu lokomobile parowe, silniki spalinowe, ciągniki rolnicze oraz młocarnie. Najciekawszym obiektem jest zestaw do orki parowej, na który składają się dwie lokomobile parowe Heucke z 1913 r. oraz pług wahadłowy Kemna. Najstarszym prezentowanym obiektem jest napędowa lokomobila przewoźna wyprodukowana w 1895 roku przez angielską firmę Robey.

Osobną część wiaty zajmują silniki spalinowe: benzynowe (Klima, Witte) i diesla (Motor Polski, Perkun, Güldner, Andoria) wyprodukowane w latach 1924 – 1981. Zgromadzone w kolekcji silniki reprezentuje urządzenia powszechnie używane na terenie Polski.

 

Środkową część wiaty zajmują ciągniki rolnicze wyprodukowane w latach 1920 – 1975. Najstarszymi obiektami są amerykański traktor Titan i Lanz Bulldog HL12 wyprodukowane na początku lat 20. XX wieku.

/Romuald Klawe/

traktor kołowy parowy na polu

Lokomobile parowe

Wynalezienie przez Jamesa Watta w1768 r. nowoczesnej maszyny parowej spowodowało w życiu gospodarczym przewrót, umożliwiający gwałtowny rozwój wszystkich dziedzin działalności przemysłowej i komunikacji. Rolnictwo skorzystało z wynalazku Watta znacznie później i w węższym zakresie ...