Dzieje ochrony roślin i nawożenia na ziemiach polskich/ History of Polish plant protection and fertilisation (7)

Ze względu na współdziałanie w dziedzinie postępu i intensyfikacji rolnictwa zagadnienia dotyczące ochrony roślin i nawożenia prezentujemy na wspólnej wystawie. Jest to nowa ekspozycja udostępniona zwiedzającym w 2012 r. Treści merytoryczne dotyczące rozwoju nauk przyrodniczych, metod stosowanych w dziedzinie ochrony roślin i nawożenia ukryte zostały w zamykanych ekspozytorach opatrzonych intrygującymi tytułami: Eko-strażnicy, Artyleria ciężka, Kupa pomocy, Mineralne patenty itp. Na wystawie główny akcent położono na biologiczne i chemiczne metody walki z chorobami i szkodnikami roślin uprawnych, z ukazaniem jednocześnie ewolucji techniki i technologii w tym zakresie. Wyszczególniono działy: podstawy nawożenia organicznego, problemy nawożenia mineralnego oraz metody nawożenia i ochrony roślin. Dla zobrazowania tematu wykorzystano 70 najciekawszych eksponatów ze zbiorów muzealnych w tym także aparaturę ochrony roślin i nawożenia z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Interesującymi obiektami są opryskiwacze taczkowe o własnym kole jezdnym, z których dwa wyprodukowane zostały w okresie międzywojennym i opryskiwacze konne motorowe przeznaczone do większych gospodarstw sadowniczych. Jeden z nich wyprodukowany został przed II wojną światową przez Fabrykę Aparatury dla Ochrony Roślin, Agrola, Poznań, ul. Fr. Ratajczaka 22. Dużą wartość poznawczą przedstawia kolekcja drapieżnych ptaków zwalczających nieinwazyjnie szkodniki w uprawach rolniczych, w tym: sokoły, myszołowy, sowy i inne. W uzupełnieniu tematu ekologicznego przedstawiono także stare mechaniczne narzędzia do usuwania chwastów – kije z metalowymi ostrzami i unikatowe narzędzie szczypce-chwastownicę. Dla zainteresowanych widzów przygotowano do obejrzenia tematyczne filmy pochodzące ze zbiorów Muzeum.

/Dorota Matela/