Urządzenia rolnicze używane w dużych gospodarstwach rolnych/ Equipment of large farmsteads (25)

W granicach dawnego ziemskiego folwarku dla Zwiedzających udostępniono wiatę, w której prezentowane są maszyny i urządzenia do zbioru płodów rolnych- przede wszystkim zbóż, roślin oleistych (rzepak), okopowych (ziemniaki) oraz pasz objętościowych soczystych (trawy, lucerna).

Obejrzeć tu można egzemplarze kombajnów, które wyprodukowane zostały w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku przeznaczone do sprzętu podstawowych gatunków zbóż, rzepaku, bobowatych czy kukurydzy, a więc:

– kombajn zbożowy Vistula KZB-3A z workownicą

– kombajn zbożowy Vistula KZB-3B wyposażonym w zbiornik ziarna i rurę wyładowczą

– kombajn zbożowy Bizon Z040, który był podstawą do rozwoju takich modeli jak Bizon Z050, czy Bizon Z056 Super

– prototypowy kombajn zbożowy Bizon Z060 Gigant, który powstał na dwa lata (testowo na żniwa 1974) przed uruchomieniem produkcji seryjnej tego modelu

– zagregowany ciągnik URSUS C-355 z kombajnem BIZON Z020 Zagon, a zestaw ten nazywa się „Isaurą” ze względu na przypadające lata produkcji Bizona Z020 z emisją serialu telewizyjnego „Niewolnica Isaura” w Polsce

W wiacie ulokowany został także jednorzędowy kombajn Z-644 ANNA przeznaczony do zbioru ziemniaków, a po modernizacji zespołu kopiącego także do zbioru marchwi lub buraków wyprodukowany przez Fabrykę Maszyn Rolniczych „Agromet” w Strzelcach Opolskich/

W miejscu tym poddano ekspozycji także  kosiarko- ładowacz E-062/1 wyprodukowany przez niemiecki Kombinat Fortschritt Landmaschinen. Maszyna ta do pracy wymagała agregowania z ciągnikiem średniej mocy. Głównym zadaniem zespołu było ścinanie zielonej masy (np. trawa, lucerna) i bezpośrednie podawanie materiału na podczepioną do agregatu przyczepę. Maszyna umożliwiała koszenie roślin do 2 metrów wysokości, a zastosowany zespół tnący w postaci wprawianej w ruch posuwisto-zwrotny listwy nożowej ograniczał wydajność pracy do 0,5 ha/ godzinę.

Większość tych maszyn pracowało w dużych majątkach ziemskich, a także w Państwowych Gospodarstwach Rolnych (np. Bizon Z060 Gigant, Kombajn ANNA, kosiarko-ładowacz E-062/1). Po dziś dzień konstrukcje te spotyka się pracujące w czasie żniw czy wykopków na polskich polach.