Laboratorium oceny nasion/ Seed assessment laboratory (18/ Spichlerz/ Granary)

W 2014 r. Muzeum udostępniło dla zwiedzających zabudowania folwarku w Szreniawie pochodzące z połowy XIX wieku. W zabytkowym spichlerzu powstała aranżacja laboratorium oceny nasion z okresu międzywojennego. Kształtowanie się systemu nasiennego w Polsce datuje się od 1876 r., kiedy to powstała w Żabikowie pod Poznaniem pierwsza Stacja Oceny Nasion. Po I wojnie światowej w granicach Rzeczypospolitej funkcjonowały Stacje Kontroli Nasion w: Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Krakowie, Wilnie, Łucku, Cieszynie. Rolnictwo zaopatrywano w nasiona nowych odmian dopiero po odpowiedniej ocenie na plantacjach i w laboratorium. Starając się odtworzyć klimat tamtych czasów wykonano stylizowane meble i oświetlenie. Starannie dobrano, z bogatych zbiorów muzealnych, eksponaty odnoszące się do epoki: młocarenki do pojedynków, sita mosiężne, kiełkowniki, lupy stolikowe do obserwacji nasion itp. Szczególnie cenne są eksponaty przekazane ze Stacji Oceny Nasion Wesoła, w tym dmuchawa do oznaczania czystości traw prądem powietrza wykonana w 1914 r. w USA i rozdzielacz Brykczyńskiej o napędzie ręcznym do kalibrowania nasion. Niezwykle oryginalną konstrukcję posiada zabytkowy aparat do destylacji wody i termostat – suszarka firmy Hipolita Cegielskiego z Poznania. Ekspozycję ubogacają różnego typu wagi: poletkowe, techniczne, analityczne i hektolitrowe służące do odmierzania określonych próbek nasion. W celu uatrakcyjnienia ekspozycji wprowadzono manekiny laborantek ubranych w stroje z epoki, jakby zatrzymane w czasie, pochylone i zajęte badaniem nasion.

/Dorota Matela/