Weterynaria/ Veterinary science (11)

Ekspozycja powstała w latach 90-tych XX w. (odświeżona w 2019 r) dotyczy historii leczenia zwierząt, z uwzględnieniem ziołolecznictwa. Ukazuje również metody leczenia oraz walkę z chorobami zakaźnymi. Ekspozycja zaaranżowana jest na kształt gabinetu weterynaryjnego z przełomu XIX i XX wieku. Na ekspozycji zaprezentowano kilkadziesiąt obiektów w skład, których wchodzą: narzędzia i pomoce weterynaryjne, preparaty zwierząt. Na ekspozycji licznie reprezentowane są narzędzia niemieckiej firmy Hauptner pochodzące z darowizny po profesorze Tadeuszu Olbrychcie. Na ścianach zostały odtworzone ręcznie malowane rośliny ziołolecznicze, które miały ogromne zastosowanie w weterynarii. Na jednej ze ścian zaprezentowano kopie rycin z ciekawymi przypadkami chorób zwierzęcych i odzwierzęcych.

Odkrycie przez Wilhelma Conrada Röntgena w 1895 roku promieni „X” zostało zastosowane również w diagnozowaniu chorób i leczeniu zwierząt. Pozwoliło na wyodrębnienie nowych specjalizacji takich, jak rentgenodiagnostyka i rentgenoterapia. Tematyce tej poświęcona jest sala prezentująca zabytkowe aparaty rentgenowskie używane w latach 1950-1970.

/Mateusz Wojtuś/