PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 78/DK/IK/2020 Z DN. 13.11.2020

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2020 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu: Ścieżka dydaktyczna na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu: Krzewiaste formy wierzby w ochronie i kształtowaniu  środowiska.

Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie 10 tablic informacyjnych (o wym. 120cm x 80cm) montowanych przy stanowiskach ekspozycyjnych i ekspozycjach rozmieszczonych na terenie Muzeum w Nowym Tomyślu, związanych z tematyką projektu oraz 68 tabliczek informacyjnych (o wym. 30cm x 15cm) zawierających nazwy polskie i łacińskie gatunków wierzby wraz z ich opisem, montowanych w ramach ekspozycji botanicznej (salicarium). Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy na temat możliwości zastosowania krzewiastych form wierzby w ochronie gleby, wód, powietrza i lasów oraz w kształtowaniu środowiska.

Kwota dofinansowania: 3948,80 PLN

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

samorzad_wojewodztwa_wielkopolskiego