PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 90/DK/IK/2024 Z DNIA 3 CZERWCA 2024 ROKU


Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2024 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu:  Konserwacja muzealiów.

Zadanie obejmuje przeprowadzenie konserwacji następujących obiektów zabytkowych:

  • Ule figuralne ze Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu im. Kosteckiego (Oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie):

-MS E-3 ul figuralny Rycerz

-MS E-104 ul figuralny Pop z kogutkiem

  • Archiwalia:

-AN-5095 Księga kassowa dóbr Ostrów

-AN-5101 Wykłady z Kursów Rolniczych im. Stanisława Staszica. Zbiór

-AN-24 Materiały odnośnie działalności strajkowej Związku Zawodowego Robotników Rolnych /1919, lata 20-te XX w./

-AN-144 Prospekty Fabryki Maszyn Rolniczych „Ventzki” w Grudziądzu

-AN-590 H. Cegielski Poznań. Prospekty maszyn i narzędzi rolniczych produkowanych przez zakład

  • Samochód Żuk, MNR TR-5705

Kwota dofinansowania: 80 000 zł

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.