PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 91/DK/IK/2022 Z DN. 11.08.2022

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu: Wydanie publikacji oraz doposażenie w zakresie sprzętu multimedialnego sposobem na rozszerzenie oferty w zakresie edukacji ekologicznej Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na wydaniu publikacji na temat zastosowania krzewiastych form wierzby w ochronie gleby, wód i powietrza, jako biomasy do celów energetycznych (energia odnawialna) oraz w rzemiośle plecionkarskim, jako materiału ekologicznego (wiklina) do produkcji wyrobów użytkowych i artystycznych. Wydawnictwo to jest zarówno przewodnikiem po ścieżce dydaktycznej dot. ww. tematyki, jak i niezależnie funkcjonującym wydawnictwem służącym edukacji ekologicznej. Przedsięwzięcie obejmuje także doposażenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu (stanowiącego oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie) w sprzęt multimedialny na potrzeby realizowania pokazów dydaktycznych, lekcji muzealnych, prelekcji oraz prezentacji w ramach związanego z powyższą tematyką programu edukacyjnego.

Kwota dofinansowania: 6200,00 PLN

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego