PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 29/DK/IK/2022 z dnia 30 maja 2022 roku

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu: Konserwacja muzealiów.

Zadanie obejmuje przeprowadzenie konserwacji następujących obiektów zabytkowych:

  • Samochód Tarpan 233, MNR TR-6100
  • Ule figuralne ze Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu im. R. Kosteckiego (Oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie):
  • MS E-17 ul figuralny Ksiądz
  • MS E-1 ul figuralny Starzec dzwonnik
  • Archiwalia:
  • AN-6 Wykaz w jakim porządku 19-ście Pólek w Oporówku od r. 1835 do ines 1843 obsiewane były, z wymienieniem w każdej ilości Mórg Magdeburskich
  • AN-5092/1-2 Spółka drenarska Bnin. Wyciąg katastralny i plan melioracyjny

Kwota dofinansowania: 106 358 zł

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego