PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 81/DK/IK/2021 Z DNIA 18.10.2021

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spozywczego w Szreniawie otrzymało w 2021 r. otrzymało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania Warte poznania – cyfrowe dziedzictwo rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

Celem zadania jest stworzenie portalu internetowego z reprezentatywnymi, cyfrowymi zbiorami Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w formule bezpłatnego udostępniania on-line do celów popularyzacji, działalności edukacyjnej i promocji dziedzictwa rolnictwapolskiego w kraju i za granicą.

Kwota dofinansowania: 62 000 zł

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

samorzad_wojewodztwa_wielkopolskiego