PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 140/DK/IK/2023 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2023 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu:

Konserwacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego Mazur D-50.

Celem zadania jest konserwacja i przywrócenie pełnej sprawności technicznej zabytkowego obiektu techniki, ciągnika gąsienicowego Mazur D50 ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie. Obiekt ten jest cennym elementem kolekcji zbiorów związanych z użyciem w rolnictwie ciągników gąsienicowych. Jest to unikatowy obiekt techniki, który ze względu na stan zachowania, w celu niedopuszczenia do dalszej degradacji wymaga pilnego wykonania prac konserwatorskich. Doprowadzenie eksponatu do stanu technicznego umożliwiającego prezentację jego działania pozwoli na zobaczenie pracy takiego ciągnika w jego środowisku naturalnym. Wytypowany obiekt stanowi materialne świadectwo dynamicznego rozwoju polskiej myśli technicznej z końca lat 60. XX wieku.

Kwota dofinansowania: 70 000 zł

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.