PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 116/DK/IK/2023 Z DNIA 31 SIERPNIA 2023 ROKU

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2023 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu:

Od muzeum się nie wymigasz-interaktywne poznawanie wystaw muzealnych przez osoby Głuche i słabosłyszące.

Celem zadania jest aktywizacja osób Głuchych i słabosłyszących zagrożonych wykluczeniem społecznym i niwelowanie barier w dostępie do oferty kulturalnej muzeum. Projekt zakłada organizację wyjazdów tematycznych dla osób z niepełnosprawnością słuchu do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz jego oddziałów w Jaraczu, Swarzędzu i Uzarzewie. 

Zadanie realizowane jest w trybie 1-rocznym.

 

Kwota dofinansowania: 38.990 zł

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.