PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 282/DK/IK/2021 Z 15.10.2021

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2021 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania:

Rolnicza opowieść-modernizacja ekspozycji stałej w celu powstania audiowycieczki

Celem zadania jest stworzenie dźwiękowej wycieczki po ekspozycjach stałych Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz przystosowanie muzeum do zwiedzania z audioprzewodnikiem. Audiowycieczka uruchamiana będzie samoczynnie podczas zwiedzania dzięki nadajnikom umieszczonym na ekspozycji. Do odtworzenia wycieczki służą audioprzewodniki lub aplikacja na telefon komórkowy. W ramach projektu powstanie 6 ścieżek zwiedzania dostosowanych do różnych potrzeb odbiorców:

– dla osób dorosłych w językach polskim i angielskim

– dla rodzin

– dla osób z niepełnosprawnością wzroku z audiodeskrypcją

– dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

– film w Polskim Języku Migowym dla osób Głuchych.

Kwota dofinansowania: 46190 zł

Dofinansowano ze środków Województwa Wielkopolskiego.

samorzad_wojewodztwa_wielkopolskiego