PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 127/DK/IK/2022 Z DNIA 21 LISTOPADA 2022 ROKU

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu: 

Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-pałacowo-folwarcznego na terenie muzeum w Szreniawie (działania planowane na rok 2022) 

Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na wykonaniu prac przy drzewostanie (prace pielęgnacyjne w koronach drzew, usunięcie drzew chorych i osłabionych) oraz nasadzeniach (w tym rekompensacyjnych) drzew, krzewów i roślin wieloletnich w zabytkowym parku na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Kwota dofinansowania: 28 631 zł

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego