PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 54/DK/IK/2021 Z 15.07.2021

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2021 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania:

Cyfrowe archiwum naszego dziedzictwa w Wielkopolsce

Celem zadania jest opracowanie, archiwizacja i udostępnienie on-line wybranych wywiadów dokumentujących przejawy niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi, zebranych podczas badań terenowych na terenie 11 gmin w 3 powiatach województwa wielkopolskiego: czarnkowsko-trzcianeckim, międzychodzkim i obornickim. W ramach zadania planuje się opracowane i ujednolicone około 300 reprezentatywnych wywiadów. Dla ich archiwizacji przygotowana zostanie strona www.cyfrowe-archiwum, w ramach strony internetowej Etnowielkopolska.pl. Dostęp do archiwum będzie w oparciu o licencję Creative Commons 4.

Materiały zgromadzone w cyfrowym archiwum zachowają swój walor źródła naukowego, ale zostaną opracowane w sposób przystępny dla każdego zainteresowanego dziedzictwem kulturowym wsi, zwłaszcza jej aspektem niematerialnym. Korzystać z tego zasobu będą mogły różne grupy odbiorców, w tym przedstawiciele lokalnych społeczności, pracownicy instytucji kultury, członkowie zespołów folklorystycznych, regionaliści i liderzy społeczności lokalnych, nauczyciele, młodzież szkół średnich, studenci, a wreszcie naukowcy prowadzący badania w zakresie szeroko pojmowanej kultury i tradycji wiejskiej. Zgromadzone materiały będzie można wykorzystywać przy pisaniu wypracowań szkolnych, prac licencjackich i magisterskich, a także różnych syntetycznych i przekrojowych opracowań naukowych z zakresu szeroko rozumianej kultury wiejskiej.

Kwota dofinansowania: 8 000 PLN.

Dofinansowano ze środków Województwa Wielkopolskiego

samorzad_wojewodztwa_wielkopolskiego