PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 128/DK/IK/2023 Z DNIA 29.09.2023

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało w 2023 roku dofinansowanie  na realizację zadania

Cyfrowe dziedzictwo wsi i rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

Celem zadania jest digitalizacja, opracowanie i bezpłatne udostępnienie cennych kolekcji Muzeum w Szreniawie na łamach portalu zbiory.muzeum-szreniawa.pl do celów popularyzacji, działalności edukacyjnej i promocji dziedzictwa rolnictwa polskiego w kraju i za granicą.

Zadanie realizowane jest w trybie 1-rocznym.

Kwota dofinansowania: 44 400 PLN

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego