PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 115/DK/IK/2023 Z DNIA 31 SIERPNIA 2023 ROKU

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2023 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu:  Konserwacja i restauracja lady sklepowej ze zbiorów Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku.

 

Zadanie obejmuje przeprowadzenie zabiegów konserwatorsko-restauratorskich lady sklepowej o numerze inwentarzowym MSI T-30 znajdującej się na ekspozycji stałej w Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku – Oddziale Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Lada jest obiektem unikatowym pochodzącym ze sklepu rzeźnickiego z Wielkopolski i datowana jest na ok. 1920 r. Pochodzi z lokalnego warsztatu rzemieślniczego w Poznaniu i przedstawia dużą wartość artystyczną (malowane kafle z wizerunkami zwierząt hodowlanych oraz motywy roślinne). Lada jest obiektem wolnostojącym, wielkogabarytowym o konstrukcji drewnianej obłożonej, od strony licowej i stron bocznych, flizami fajansowymi szkliwionymi szkliwem miedziowym; posiada również blat z białego marmuru, na którym od frontu osadzono szklane szyby na metalowych wspornikach. Stan zachowania obiektu jest zły. Planuje się przeprowadzenie konserwacji drewnianej konstrukcji lady wraz z dezynsekcją drewnianych elementów zaatakowanych przez owady techniczne szkodniki drewna. Ponadto konserwacji zostaną poddane szkliwione flizy fajansowe, metalowe wsporniki oraz marmurowy blat. Brakujące szyby zostaną uzupełnione analogicznymi zbliżonymi do oryginału. Wszystkie prace konserwatorskie będą poprzedzone dokumentacją fotograficzną i opisem stanu zachowania poszczególnych elementów obiektu.

 

Kwota dofinansowania: 110 000 zł

 

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.