PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 102/DK/IK/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu: Konserwacja rzeźb-popiersi z ekspozycji plenerowej w parku Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Zadanie obejmuje przeprowadzenie konserwacji sześciu popiersi z betonu barwionego autorstwa poznańskiego artysty Jerzego Sobocińskiego (1932-2008). Rzeźby te znajdują się na terenie Muzeum w Szreniawie, w którego skład wchodzi m.in. pałac oraz otaczający go park, w którym w 1971 r. stworzono ekspozycję plenerową. W tej historycznej przestrzeni znajduje się obecnie trzynaście popiersi autorstwa Sobocińskiego oraz innych artystów. Popiersia te zostały wyeksponowane na wysokich prostopadłościennych słupach, które posiadają płaskorzeźbione tabliczki informacyjne. Rzeźby upamiętniają postacie ważne dla historii naszego kraju z okresu od XVIII do XX w. Są to społecznicy, ziemianie, naukowcy, politycy, reformatorzy, którzy w różny sposób walczyli o niepodległość (podczas zaborów i wojen), a także działali w wolnej Polsce. Do prac konserwatorskich wytypowano następujące popiersia:

  • Popiersie „Ksiądz Jan Dzierżon”, nr inwentarzowy A-50
  • Popiersie „Stanisław Staszic”, nr inwentarzowy A-52
  • Popiersie „Tadeusz Kościuszko”, nr inwentarzowy A-56
  • Popiersie „Bartos Głowacki”, nr inwentarzowy A-57
  • Popiersie „Marian Czapski”, nr inwentarzowy A-60
  • Popiersie „Izabella Ryks (Ryx)”, nr inwentarzowy A-61

Kwota dofinansowania: 8 666 zł

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego