PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 82/DK/IK/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 roku

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu: Fumigacja młyna wodnego w Jaraczu.

Zadanie obejmuje przeprowadzenie dezynsekcji drewnianej konstrukcji wewnątrz młyna wodnego z przełomu XIX i XX wieku znajdującego się w Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu – Oddziale Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Młyn ten wchodzi w skład  zabudowań osady młyńskiej, w której od 1981 r. prowadzone jest Muzeum. W budynku młyna wodnego napędzanego turbiną Francisa znajduje się ekspozycja przemysłowej techniki młynarskiej obejmująca cały cykl przemiału zboża na mąkę. Eksponowane tam maszyny i urządzenia pochodzą z lat dwudziestych XX wieku. Na ekspozycji stałej zaprezentowane są również modele młynów wodnych i drobny sprzęt pomocniczy. Planuje się przeprowadzenie dezynsekcji drewna metodą fumigacji (gazowania) obiektu z zastosowaniem fosforowodoru PH3. Zabieg gazowania młyna zostanie poprzedzony jego doszczelnieniem specjalną folią gazoszczelną.

Kwota dofinansowania: 95 000 zł

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego