PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 61/DK/IK/2021 z dnia 04.08.2021

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2021 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu Renowacja i przywrócenie sprawności technicznej pługa parowego.

W ramach realizacji zadania planowane jest przeprowadzenie pełnej konserwacji i przywrócenie do sprawności technicznej pługa parowego oraz stworzenie kopii elementów roboczych, niezbędnych do jego prawidłowego działania. Wybór obiektu podyktowany jest chęcią uruchomienia przez Muzeum Rolnictwa w dalszej perspektywie czasu zestawu lokomobil, które w połączeniu z pługiem pozwoliłyby na organizację unikalnych w skali kraju pokazów orki z wykorzystaniem maszyn parowych z początków XX wieku. 

Dotacja Województwa Wielkopolskiego w kwocie: 45.500,00 zł na wkład własny

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

samorzad_wojewodztwa_wielkopolskiego