PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 98/DK/IK/2022

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.:

Chazy – żywa tradycja w Wielkopolsce

Głównym celem projektu jest kompleksowe, wielowymiarowe zbadanie regionu etnograficznego Chazów, położonego na zachód od Rawicza. Polegać to będzie na przeprowadzeniu kwerend źródłowych, badań terenowych, wykonaniu dokumentacji fotograficznej oraz napisaniu pierwszych tekstów do przyszłej książki. Sama publikacja zostanie wydana pod koniec 2023 roku

Kwota dofinansowania: 9 500 zł

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego