PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 99/DK/IK/2022 Z DN. 19.08.2022

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu: Festyn Rzemiosł.

Festyn Rzemiosł to impreza realizowana poprzez pokazy i warsztaty w ramach których prezentowane są tradycyjne formy rzemiosł uważanych za ginące: kowalstwo, rymarstwo, garncarstwo, łubiarstwo, sitarstwo, powroźnictwo, tkactwo, plecionkarstwo z wikliny, rogożyny, łuby, korzeni, słomy. Pokazy i warsztaty prowadzone są w ramach przygotowanych stanowisk pracy rzemieślników, gdzie prezentowane są stosowane przez nich narzędzia, materiały i wyroby rzemieślnicze. Imprezie towarzyszy kiermasz wyrobów rękodzielniczych oraz występy zespołu tańca ludowego.

Kwota dofinansowania: 14 350,00 PLN

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego