Wycieczka po muzeum

Aby rozpocząć zwiedzanie, należy udać się do kasy biletowej, a następnie skierować się do wyjścia z budynku, które prowadzi przez automatycznie rozsuwane drzwi. Obszar całego muzeum tworzy prostokąt o powierzchni 10 hektarów i rozciąga się na długości około 650 metrów. Podzielić go można na dwa obszary – rozpoczynającą się od wejścia część parkową i dalszą, folwarczną. Większe imprezy muzealne organizowane są w środkowej części terenu parkowego.

Muzeum w części parkowej dostępne jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach. Od wejścia wzdłuż całej części parkowej biegnie po lewej stronie chodnik wykonany  z kostki brukowej, którą swobodnie mogą przemierzać osoby poruszające się na wózkach. Od niej odchodzą boczne rozgałęzienia do poszczególnych pawilonów – od nr. 1 do 12. Niedostępne są jedynie pawilony nr 7 i 9. Do pawilonu nr 8, w którym odbywają się wystawy czasowe można wjechać wózkiem korzystając z bocznego wejścia. Przy pawilonie nr 13 usytuowanym na końcu części parkowej, w pobliżu pałacu,  kończy się utwardzona ścieżka.

Pałac

Dla zwiedzających z niepełnosprawnościami dostępny jest również Pałac, w którym ekspozycja obejmuje trzy kondygnacje. Dostęp na ekspozycje zapewnia winda i dźwig. 

Część folwarczna

Plac folwarczny wyłożony jest wystającym, nierównym brukiem nieprzejezdnym dla osób poruszających się na wózkach. W kierunku spichlerza można przejechać wygładzoną żwirową ścieżką biegnącą po prawej stronie placu, ale tylko z pomocą opiekunów. 

W spichlerzu znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami zapewniająca dostęp na poszczególne ekspozycje.

Ze spichlerza do gorzelni prowadzi utwardzona ścieżka.
Do gorzelni można wejść schodami lub wjechać zewnętrzną windą dla osób z niepełnosprawnościami.
Na pierwszym piętrze budynku gorzelni znajdują się ekspozycje: Mieszkanie i biuro kierownika gorzelni. Osoby poruszające się na wózku mogą wjechać na ekspozycje windą.
Z gorzelni do wiaty z maszynami rolniczymi prowadzi brukowana ścieżka
Z wiaty do budynku inwentarskiego ze zwierzętami prowadzi utwardzona ścieżka.
Droga przy wybiegach dla zwierząt jest wybrukowana
Do budynku ze zwierzętami osoby poruszające się na wózku mogą wjechać wejściem bocznym lub specjalnym podjazdem z lewej strony wejścia głównego.
Wejście główne z podjazdem do budynku inwentarskiego

Z części folwarcznej do parkowej należy wrócić tą samą drogą wiodącą dookoła folwarku.